ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ


Abstract views: 35 / PDF downloads: 14

Yazarlar

  • Melike ATAY POLAT Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Şırnak/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.66

Anahtar Kelimeler:

Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Eşbütünleşme ve FMOLS

Özet

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde, hızlı sanayileşme faaliyetleri çevreye zarar vermektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin CO2 emisyonu ve alt bileşenlerine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda ulaşım, imalat sanayi ve meskenlerden (ticari ve kamu) kaynaklanan CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme ilişkisi Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi çerçevesinde panel veri yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni panel eşbütünleşme testi ile tespit edilmiştir. FMOLS tahmincisi sonuçları, gelişmiş ülkelerin çoğunda ters-U şeklindeki ÇKE hipotezinin ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ATAY POLAT, M. (2017). ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 360–369. https://doi.org/10.26450/jshsr.66