ŞİRKET DEĞERLEMESİ İÇİN FUZZY KÜME TEORİSİNE DAYALI BİR ÖNERİ


Abstract views: 11 / PDF downloads: 11

Yazarlar

  • Mustafa GÖZEN Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ankara/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.67

Anahtar Kelimeler:

Değerleme, şirket değerleme, fuzzy küme teorisi

Özet

Şirket değerlemesi 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmasına rağmen finans yazınında bir disiplin olarak
yerini yeni almaktadır. Şirket değerlemesinin öneminin giderek artması ve önümüzdeki yıllarda da gündemde kalması
beklenmektedir. Günümüzde iş dünyası karmaşıklaştıkça ve iş hacmi arttıkça şirket değerlemesinde belirsizlik nedeniyle
yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yaklaşımlara ihtiyaç, özellikle yüksek yatırım harcamaları, yeni teknoloji,
değişken nakit akımları ve karmaşık hukuki ortamlarda daha da artmaktadır. Yeni yaklaşımlar bu belirsizliği yok
etmeyecek, ancak karar almada rasyonel değerlendirmeye bir baz oluşturacaktır. Bu makalede nakit akımı yöntemi ile
şirket değerlemesinde belirlilik, risk ve belirsizlik durumları altında farklı analiz yöntemleri ele alınmış ve belirsizlik
durumu altında analiz için fuzzy küme teorisinin kullanılması önerilmiştir. Yeterli verinin olmadığı durumlar için üçgen
fuzzy sayısı yaklaşımına dayalı bir model önerisinde bulunulmuştur. Fuzzy küme teorisi belirsizlik altında şirket
değerlemesinde olasılık teorisini tamamlayan bir teori olup kesin olmayan veri girişine dayalı olduğundan optimum sonuç
vermesi beklenmemelidir. Bu nedenle, fuzzy küme teorisi şirket değerlemesinde ilk aşamada ön bilgi edinmek amacıyla
yararlanılabilecek bir teori olmaktadır. Özetlemek gerekirse, bu teori ile hesaplanacak şirket değerinin yatırımcılara
belirsizlik altında bir fikir vereceği ve yatırımcının ayrıntılı olarak yapacağı değerleme çalışmalarına ışık tutacağı
düşünülmektedir

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÖZEN, M. (2017). ŞİRKET DEĞERLEMESİ İÇİN FUZZY KÜME TEORİSİNE DAYALI BİR ÖNERİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 388–399. https://doi.org/10.26450/jshsr.67