KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETKİN MALİYET YÖNETİMİ ve BİR UYGULAMA


Abstract views: 10 / PDF downloads: 26

Yazarlar

  • Özgür Ekin SUCU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kocaeli/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.73

Anahtar Kelimeler:

Hedef Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Konaklama Endüstrisi

Özet

Konaklama işletmelerinde ürün olarak sunulan hizmetlerin ve hizmet paketlerinin yapıları itibari ile nispeten daha kolay
kopyalanabilir olması ve hizmetin stoklanamama özelliğinin yanı sıra küreselleşmenin ve dünyadaki gelişmelerin etkisi
ile sektörde rekabetin gün geçtikçe artması, konaklama işletmelerinin istedikleri kar marjlarına ulaşabilmesi için gerekli
olduğunu düşündükleri fiyatları belirlemelerini zorlaştırmaktadır.
Piyasa fiyatlarını kabul etmek zorunda kalan konaklama işletmeleri, süreklilikleri açısından gerekli olan kar marjlarına
ulaşmak için, kaliteden de taviz vermeden, maliyetlerini kontrol etmek zorunda kalmaktadır. Özellikle yüksek sermaye
gerektiren konaklama sektöründe, maliyetlerin oluşmadan kontrol altına alınması ve planlanması son derece önemli bir
hal almaktadır. Maliyet artı yöntemlerin geçerliliğini yitirdiği günümüz ortamında, satış fiyatından hedef kar marjının
çıkartılması ile hedef maliyeti belirleyen ve bu maliyet çerçevesinde ürünün şekillenmesine yönelik çalışmaları kapsayan
hedef maliyetleme yöntemi önem kazanmaktadır. Hedef maliyetleme yönteminin artan önemi ile birlikte yöntem
açısından önem arz eden, hizmeti oluşturan parçaların ve bu parçaların maliyetlerinin belirlenebilmesi aşamalarında
faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada hedef maliyetleme ve faaliyet
tabanlı maliyetleme yöntemlerinin konaklama işletmeleri için bir arada uygulanabilirliği araştırılacaktır.
Bu kapsamda çalışmada konaklama işletmeleri, hedef maliyetleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme konuları ile ilgili
literatür çalışmalarıyla birlikte, belirlenen bir konaklama işletmesinde gerçekleştirilen uygulama sürecine ve sonuçlarına
yer verilecektir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

SUCU, Özgür E. (2017). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETKİN MALİYET YÖNETİMİ ve BİR UYGULAMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 412–427. https://doi.org/10.26450/jshsr.73