DEPREM NEDİR? NASIL OLUŞUR? TÜRKİYE’DE OLUŞMUŞ DEPREMLER VE ETKİLERİ NELERDİR? DEPREMLERE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER HUSUSUNDA ÖNERİLER


Abstract views: 3801 / PDF downloads: 1879

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3584

Anahtar Kelimeler:

Deprem, Sarsıntı, Zelzele, Deprem Şiddeti, Deprem Oluşumu, Deprem Türleri

Özet

Bu çalışmada; dünyanın oluşumundan beri var olan insanlık ve yaşamın varolduğu sürece de etkisini sürdürecek olan ve farklı boyutlarıyla insan yaşamını etkileyecek olan depremi tanımlamak, deprem hakkında genel bilgiye sahip olmak, depremin oluş nedenleri ve türlerini anlamak, deprem türleri hakkında bilgi sahibi olmak, deprem terimleri ve parametreleri hakkında genel kanıya sahip olmak amaçlanmıştır. Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınaklarının yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Ayrıca bu çalışmada Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca oluşan depremlerin şiddetlerinden ve etkilerinden bahsedilerek elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda oluşabilecek yeni depremlere karşı alınabilecek tedbirler üzerinde durularak depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek için öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

EDEMEN, M., OKKAY, M., TUGRUL, R., KURT, M. Şirin, BİRCAN, O., YOLDAŞ, H., NECİMOĞLU GÜZEL, M., & ASLAN, A. (2023). DEPREM NEDİR? NASIL OLUŞUR? TÜRKİYE’DE OLUŞMUŞ DEPREMLER VE ETKİLERİ NELERDİR? DEPREMLERE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER HUSUSUNDA ÖNERİLER. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(93), 719–734. https://doi.org/10.26450/jshsr.3584

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri