KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME


Abstract views: 88 / PDF downloads: 65

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3118

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon, Kredi Kartı, Banka Kartı, Otoregresif Modeli, Dışsal Granger Nedenselliği

Özet

Enflasyon oranları ile banka kartı ve kredi kartı harcamaları arasında ilişkinin belirlenmesi durumuna ilişkin yapılacak olan reformlar, enflasyonla mücadele programlarının başarıya ulaşma olasılığında oldukça etkilidir. Bu bağlamda bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de 2014m04 ile 2022m05 dönemi için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile kredi ve banka kartları kullanımı arasında etkileşimi incelemektir. Bu çalışmada vektör otoregresife modeller üzerinde etki-tepki fonksiyonları ve dışsal Granger nedenselliği analizleri ile test edilmiştir. Granger nedensellik testine göre enflasyondan kredi-banka kartı kullanım hacmine ve aynı anda kredi-banka kartı kullanım hacmi den enflasyona nedensellik mevcuttur.  Etki-tepki fonksiyonlarına göre banka kartına verilen bir standart sapmalık şok, enflasyon üzerinde pozitif etki bırakmıştır. Ancak enflasyon üzerinde yapılan bir birimlik bir şok kredi-banka kartı kullanımı hacmi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki bırakmamıştır

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

KAYAHAN, G. (2022). KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1291–1296. https://doi.org/10.26450/jshsr.3118