Yapay Zekânın Eğitime Etkileri


Abstract views: 5511 / PDF downloads: 1730

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307107

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Yapay Zekâ, Dönüşüm

Özet

Yapay zekâ, öğrenme, öğretme ve eğitim süreçlerinin farklı alanlarında önemli bir rol oynamaktadır. Otomatik değerlendirme sistemleri, öğrenci başarısını ölçme ve geribildirim sağlama konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda, öğrenciye özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirebilir. Bununla birlikte, yapay zekânın eğitime olan etkileri sadece avantajlardan ibaret değildir. Öğretmenlerin rolü, veri gizliliği ve etik gibi konular da dikkate alınması gereken önemli tartışma noktalarıdır. Yapay zekâ, eğitim alanında dönüşüme neden olan önemli bir teknolojidir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimlerini iyileştirebilir, öğrenme süreçlerini kişiselleştirebilir ve eğitim kurumlarının verimliliğini artırabilir. Bununla birlikte, yapay zekâ kullanımıyla ilgili endişeler de dikkate alınmalıdır, örneğin veri gizliliği, önyargı ve etik sorunlar. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde dikkatli bir şekilde kullanılması ve tartışılması önemlidir. Yapay zekâ teknolojileri eğitim alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilir, öğretmenlere iş yükünü azaltabilir ve eğitim kurumlarına veri analizi ve yönlendirme konularında destek sağlayabilir. Ancak, yapay zekâ uygulamalarının etik standartlara uygun olması, veri gizliliği ve öğretmen-öğrenci etkileşiminin öneminin korunması gibi konuların dikkate alınması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının, yapay zekâ teknolojilerini dikkatli bir şekilde kullanarak öğrencilerin başarısını artırma ve eğitim sürecini geliştirme hedeflerine ulaşması önemlidir. Bu çalışmada, yapay zekânın eğitim alanındaki etkilerini incelenmiştir. Yapay zekâ teknolojileri, son yıllarda hızla gelişmiş ve eğitim süreçlerinde çeşitli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler bazen olumlu fırsatlar sunarken, bazen de yeni mücadeleler ortaya çıkarmıştır.  Yapay zekânın eğitimdeki dönüşümünü, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumları açısından ele alınacaktır.

Referanslar

Beam, A. L., & Kohane, I. S. (2016). Translating artificial intelligence into clinical care. Jama, 316(22), 2368-2369.

Dacre Pool, L., & Qualter, P. (2012). Improving emotional intelligence and emotional self-efficacy through a teaching intervention for university students. Learning and Individual Differences. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.010

Fahimirad, M., & Kotamjani, S. S. (2018). A review on application of artificial intelligence in teaching and learning in educational contexts. International Journal of Learning and Development, 8(4), 106-118.

Göksoy, S. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Uygulamaları. Asya Öğretim Dergisi, 1(1), 30-41.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM education, 3, 1-11.

Kena, G., Musu-Gillette, L., Robinson, J., Wang, X., Rathbun, A., Zhang, J. & Dunlop Velez, E. (2015). US Department of Education, National Center for Education Statistics. The Condition of Education 2015 (NCES 2015-144).

Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8

Liebowitz, J. (2001). Knowledge management and its link to artificial intelligence. Expert systems with applications, 20(1), 1-6.

Pandarinath, C., Nuyujukian, P., Blabe, C. H., Sorice, B. L., Saab, J., Willett, F. R., Henderson, J. M. (2017). High performance communication by people with paralysis using an intracortical brain-computer interface. ELife. https://doi.org/10.7554/eLife.18554

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. Undp. https://doi.org/ISBN: 978-92-1-126398-5

Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Artificial Intelligence. https://doi.org/10.1017/S0269888900007724

Schleicher, A. (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from Around the World. OECD Education and Skills. https://doi.org/10.1787/9789264174559-en

Schölkopf, B. (2015). Artificial intelligence: Learning to see and act. Nature. https://doi.org/ 10.1038/518486a

Shulman, C., & Bostrom, N. (2012). How hard is artificial intelligence? Evolutionary arguments and selection effects. Journal of Consciousness studies, 19(7-8), 103-130.

van Hooijdonk, R. (2017). 10 technologies that could one day turn us all into real cyborgs. https://www.richardvanhooijdonk.com/blog/en/10-technologies-that-could-one-day-turn-us-all-into-real-cyborgs

Yuan, X. (2021). Retracted: Design of College English Teaching Information Platform Based on Artificial Intelligence Technology. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1852, No. 2, p. 022031). IOP Publishing.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

AŞIK, F., YILDIZ, A., KILINÇ, S., AYTEKİN, N., ADALI, R., & KURNAZ, K. (2023). Yapay Zekânın Eğitime Etkileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2100–2107. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307107