TÜRK MİTOLOJİSİNDE KULLANILAN SEMBOL VE MOTİFLERİN AYŞEGÜL YEŞİLNİL’İN ESERLERİNE YANSIMALARI


Abstract views: 130 / PDF downloads: 923

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.2992

Anahtar Kelimeler:

Ayşegül Yeşilnil Resimleri, Mitolojik Kavramlar, Türk Mitolojisi, Sanat

Özet

İnsanların hayatlarına dair ilk bilgi kaynağı olması açısından; gizemli ve ilgi çekici olan mitoloji, ulusların kimliklerini kazanmasında rol alan etmenlerin başında gelmektedir. Kimliği oluşturan bu unsur, nesiller boyu aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Mitolojiler nesillerden nesillere aktarılırken; edebiyat, müzik, resim gibi sanat dallarını ve sanatçılarını kendine araç edinmiştir.

19. yüzyıla kadar bilim dünyasında pek bilinmeyen mitoloji öncelikle Yunan Mitolojisiyle tanınırken 20. yüzyıllar ise her topluma ait bir mitolojik geçmişin olduğu kabul edilmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyıllara kadar da pek çok sanatçının eserlerinde mitolojik hikâyelere yer verilmiş, sanatçıların kendi hikâyelerinde hayat bulmuş, resimlenmiş veya müzik eserlerinde canlanmıştır. Bunların yanında bazı sanatçılar da kendi hikâyeleri ve hayal güçleriyle kendi mitolojik karakterlerini yaratmışlardır. Türk mitolojisi de çağdaş Türk sanatçıları arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayşegül Yeşilnil eserlerinde kendi yarattığı tanrıları başta olmak üzere; geleneği, figürleri, renkleri ve caz müziğini mitolojinin potasında eritmiştir. Bu çalışmada Türk kültüründe önemli yer edinen Ayşegül Yeşilnil’in eserleri nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama modelinden faydalanılarak incelenmiştir

İndir

Yayınlanmış

2022-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAYAN, G., & SÖNGÜT, B. (2022). TÜRK MİTOLOJİSİNDE KULLANILAN SEMBOL VE MOTİFLERİN AYŞEGÜL YEŞİLNİL’İN ESERLERİNE YANSIMALARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(82), 633–644. https://doi.org/10.26450/jshsr.2992