VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE TÜRKİYE’DE GÖREV YAPAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Abstract views: 50 / PDF downloads: 22

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1430

Anahtar Kelimeler:

Vergi Kaybı, Vergi Kaçağı, Muhasebe Meslek Mensupları

Özet

Yönetim kavramı çok önemli bir kavramdır. Yönetim kavramını hükümetler, vatandaşlarını yönlendirebilme süreci olarak ifade etmelidir. Dahası, vatandaşlarına daha iyi imkanlar sunmalı ve onların refah seviyesini yükseltmelidir. Ülkeler, vatandaşları için yapmış olduğu kamu harcamalarını, elde ettikleri kamu gelirlerinden karşılamaktadır. Kamu gelirlerini oluşturan kaynaklar dikkate alındığında, bu gelirler arasında en büyük finansman kaynağı olarak vergi gelirleri ilk sırayı almaktadır. Vergi gelirlerinin elde edilmesini engelleyen vergi kayıp ve kaçakları her ülkenin ortak sorunu olarak görünmektedir. Vergi kayıp ve kaçakların önlenmesinde hem hükümet hem de vatandaşlara büyük bir sorumluluk düşmektedir. Vatandaş vergi bilincine sahip olmalı, hükümet ise vatandaşından geliri oranında vergi talep etmeye dikkat etmelidir.
Bu çalışmada, vergi kayıp ve kaçaklarının nasıl ortaya çıktığı, mükelleflerin bu yollara neden başvurduğu ve bu kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için muhasebe meslek mensuplarına düşen sorumluluklar açıklanacaktır

İndir

Yayınlanmış

2019-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

UZUN, E. (2019). VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE TÜRKİYE’DE GÖREV YAPAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(43), 2934–2942. https://doi.org/10.26450/jshsr.1430