LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİRİ VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ İNCELEMESİ


Abstract views: 327 / PDF downloads: 260

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3116

Anahtar Kelimeler:

Lojistik, Blok Zinciri, Yapay Zekâ, Teknoloji, Ticaret

Özet

Lojistik sektörü tüm dünyadaki en dinamik sektörlerin başında yer almaktadır. Ürün ve hizmetlerin istenildiği yer ve zamanında hasarsız, hatasız ve güvenli bir şekilde ulaştırılması lojistik sektörünün sorumluluğundadır. Lojistik ürünlerin üretim aşamasından alınarak uzun ve zorlu süreçler sonucunda teminini gerçekleştirdiği için üretim süreçlerindeki en önemli destek faaliyetidir. Teknoloji lojistiğin en etkili faktörüdür. Son yıllarda gelişen küresel lojistikte yapay zekâ ve blokzinciri uygulamaları, zaman ve maliyetlerin önemli ölçüde azalmasında etkili olmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu alanda yatırımlarını arttırarak ciddi ölçüde tasarruf ve kazanç sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise finansal yetersizlik ve teknolojik alt yapı eksikliği gibi nedenlerden dolayı destek sorunları yaşanmaktadır. Dünya ekonomilerinin ve ticaret hacminin artış gösterdiği günümüzde lojistik sektörüne yapılan yatırımların karşılığında gelişmiş ülkeler lojistik merkezi haline gelmiştir. Lojistik sektörü süreçlerinde blokzinciri ve yapay zekâ uygulamaları bu ülkeleri güçlü ve avantajlı bir hale getirmiştir. Ülke ticaretinin gelişmesinde kilit rol üstlenen lojistik sektöründe ihtiyaç duyulan teknolojik desteğin sağlanarak bu sektörün uluslararası rekabet seviyesine getirilerek ilgili sektörlerinde sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkıları göz önünde bulundurularak, kurumlar arası iş birliği oluşturarak, teşvik ve yatırım desteği verilmelidir. Blokzinciri ve yapay zekâ gibi birbirini tamamlayan iki farklı teknolojinin lojistik sektöründe kullanılması yeni teknolojik alt yapı fırsatları sunmaktadır. Bu araştırmada lojistik sektöründe blokzincir ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik olarak yapılan ilerlemeler ve faaliyetler incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

AVCI, A. (2022). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİRİ VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ İNCELEMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1311–1316. https://doi.org/10.26450/jshsr.3116