GİRESUN İLİ HÜZÜN TURİZMİNİN EKOTURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Abstract views: 49 / PDF downloads: 42

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3133

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Ekoturizm, Hüzün Turizmi, Giresun İli Turizm

Özet

Turizmin gelir getiren ve istihdam sağlayan etkisinin son yıllarda iyice anlaşılması sonucunda, alternatif turizm türleri üzerine çalışmalar hızlandırılmıştır. Ekoturizm, turizm çeşitleri arasında en önemli turizm alternatiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle, insanların doğa ile baş başa kalma ve dinlenme arzuları sonucunda son yıllarda önemi artmıştır. Ekoturizm, Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile birlikte, turistler tarafından daha fazla üzerinde durulan turizm çeşitleri arasındadır. Çalışmanın temel amacı, ekoturizm içerisinde hüzün turizmi destinasyonlarının etkisinin ve öneminin ortaya konulmasıdır. Ekoturizme olan talebi arttırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile hüzün turizmi destinasyonlarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Ekoturizmin hüzün turizmi destinasyonları ile daha çekici bir turizm çeşidi olacağı ve konaklama sürelerinin uzamasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Giresun ili hüzün turizmi destinasyonları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, Giresun ilindeki eski Rum ve Ermeni tarihi alanlardan Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi, Şebinkarahisar Meryem Ana Manastırı, Şebinkarahisar Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Tripolis (üçhisar), Andoz (bugünkü Espiye yakınında), Bedrama (Örenkaya) ve Ayana (bugünkü Tirebolu) destinasyonlarının hüzün turizmi kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu hüzün turizmi destinasyonlarının ekoturizm ile birlikte sunulduğu takdirde Yunan, Rum ve Ermeni kültürüne sahip insanlar tarafından daha fazla ziyaretler sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışmada belirtilen Giresun ili destinasyonları ile birlikte, daha önce Yunan, Ermeni ve Rum kökenli insanların yaşamış olduğu eski yerleşim alanlarının da ekoturizm kapsamında ele alınmasının mümkün olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

ARI, S. (2022). GİRESUN İLİ HÜZÜN TURİZMİNİN EKOTURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1323–1334. https://doi.org/10.26450/jshsr.3133