MEYVELERİN C VİTAMİNİ MİKTARINI ÖLÇEN BİR DÜZENEK: CVİTÖR


Abstract views: 133 / PDF downloads: 170

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3144

Anahtar Kelimeler:

Askorbik Asit, C Vitamini, Renkölçer

Özet

Meyvelerdeki C vitamini içeriği tayini süreci karmaşıktır ve pahalıdır. Çalışmanın amacı meyve C vitamini miktarını basit bir renkölçer ile ucuz ve yüksek güvenilirlikte ölçmeye çalışmaktadır. Tasarlanan renkölçer ve kullanılan yöntem, STEAM uygulayan okullar ve beceri atölyelerinde kullanılarak teorik bilginin pratiğe dönüşmesini sağlayabilmesi açısından önemlidir.

Renkölçer, renk sensörü ve fotodiyot ile donatılmıştır. Renkölçerin ölçtüğü, mavi, kırmızı ve yeşil renklerin belirlenen aralıktaki değeri LED ekranda gösterilir. C vitamini DCPIP ile seyreltilen kullanımı ile çözelti yavaş yavaş renksiz hale gelir ve renk ölçer ile ölçülür. Çıkış voltajındaki değişiklik test edilecek farklı sulu çözeltilerin C vitamini konsantrasyonunu belirler.

Deneysel sonuçlar, meyvelerin C vitamini miktarının basit bir renkölçer ile ölçülmesinin mümkün olduğu göstermektedir. Ölçme işleminde meyve posasından kaçınılmaya çalışılması ölçme işleminin daha doğru sonuçlara ulaşacağını göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

YENİSOLAK, Özden, GEYİK, B., MİHRİCİHAN, M., DAMAKSIZ, M., & ÇETİN, İsmail. (2022). MEYVELERİN C VİTAMİNİ MİKTARINI ÖLÇEN BİR DÜZENEK: CVİTÖR. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1335–1344. https://doi.org/10.26450/jshsr.3144