İZCİLİĞİN GELİŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Abstract views: 49 / PDF downloads: 49

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3134

Anahtar Kelimeler:

İzcilik, Serbest Zaman, Misyonerlik

Özet

Genç ve çocukların doğa koşulları içerisinde örgütlü bir faaliyet altında beceri, dayanıklılık, sosyallik, cesaret, yardımlaşma ve dayanışma gibi özelliklerini geliştirme amacı taşıyan izcilik faaliyetleri, uluslararası ve kültürel bakımdan dil, din, etnik ayrım gözetmeyen üniformalı gönüllü gençlik çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde 160’dan fazla ülkede 40 milyon katılımcının iştirak ettiği bu faaliyetler dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden birini oluşturmaktadır. Bu büyük oluşum, kuruluş amacı gereği gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme aracı olarak görülse de uygulamada farklı amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. 19. yüzyıldan itibaren ulus–devlet kimliği oluşturma amacının baskın bir güç unsuru olmasıyla birlikte militer bir toplum ortaya çıkarılmasına çalışılması, asker ve millet kavramının önem kazanması buna örnektir. Bu sebeple, dönemin yapısı gereği okullarda verilen eğitimin yanında izcilik gibi okul dışındaki gençlik örgütlenmelerine değer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında, izciliğin tarihsel gelişimi ve gençler üzerindeki fiziksel ve zihinsel gelişim sağlama amacı olarak kullanılması açıklanacak olup ülkelerin gençleri paramiliter yapıda örgütleyerek misyonerlik ve sömürgecilik alanında izcilik faaliyetlerini kullanmaları ele alınmıştır.    

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

AK, M. O. (2022). İZCİLİĞİN GELİŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1345–1352. https://doi.org/10.26450/jshsr.3134