TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİK BİR YAKLAŞIMA KURAMSAL BİR BAKIŞ: TERS YÜZ ÖĞRENME


Abstract views: 152 / PDF downloads: 102

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3145

Anahtar Kelimeler:

Türkçe eğitimi, Ters yüz öğrenme, Teknoloji

Özet

Teknolojik gelişmelerin eğitim hayatında da görülmesi kaçınılmazdır. Teknolojik gelişmelerin eğitime sunduğu katkılardan birisi de Ters Yüz Öğrenme yaklaşımıdır. Ters yüz öğrenme yaklaşımı geleneksel öğretim yaklaşımındaki ögelerin yer değiştirilmiş halidir. Yani öğrenme faaliyetleri sınıf dışında, öğrenilenleri pekiştirme ise sınıf içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, Türkçe eğitiminde de kullanılabilecek olan ters yüz öğrenme yaklaşımını açıklamayı amaçlamaktadır. Ters yüz öğrenme yaklaşımın avantajları ve dezavantajları ile ders ortamında uygularken dikkat edilmesi gerekenlere yer verilmiştir. Ayrıca Türkçe öğretiminde sınırlı sayıda olan çalışmalara da yer verilerek çeşitli önerilerde bulunarak araştırma tamamlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, A. (2022). TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİK BİR YAKLAŞIMA KURAMSAL BİR BAKIŞ: TERS YÜZ ÖĞRENME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1353–1359. https://doi.org/10.26450/jshsr.3145