YOKSULLUK VE ÇALIŞAN YOKSULLAR ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ


Abstract views: 109 / PDF downloads: 126

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1694

Anahtar Kelimeler:

Yoksulluk, Çalışan Yoksullar, İstihdam, Hane Halkı, Politika

Özet

Yoksulluk genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmek için gıda, giyim ve
barınak gibi en basit ihtiyaç maddelerini karşılayabilme olgusudur. Bu kişilerin miktarı genellikle belirli bir minimum gelir
düzeyinin altında yaşayan insanların sayısı ile hesap edilmektedir.
Çalışan yoksul kavramı çalışma ve yoksulluk kavramlarından oluşan melez bir yapıdır. Çalışma ve yoksulluk kavramlarının
anlamlı bir çalışan yoksul şeklinde bütünleşmesinde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Yoksulluk hane halkı düzeyinde
tanımlatılmakta istihdamsa bireysel bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca istihdam anlık bir kavram iken
yoksulluğun ölçümü yıllık verilere dayalı olarak yapılmaktadır.
Ülkemizde yoksullukla mücadele de her ne kadar politikalar sıralansa da uygulamada günü birlik yardımlar şeklinde
geçiştirildiği görülmekte, etkin ve sürekliliği olan bir mücadelenin sergilenmemekte olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRKOĞLU, M. E., & KÜÇÜKEŞMEN , E. (2019). YOKSULLUK VE ÇALIŞAN YOKSULLAR ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4497–4506. https://doi.org/10.26450/jshsr.1694