MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Abstract views: 53 / PDF downloads: 22

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1688

Anahtar Kelimeler:

Bölgesel kalkınma, Meslek yüksekokulu, Taşkent

Özet

Meslek yüksekokulları kuruldukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını büyük oranda etkilemektedir.
Yüksekokulları eğitim ve öğretim faaliyetinin yanı sıra istihdam açısından bölgeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin
yapmış oldukları harcamaların bölgedeki tüketim ve dolayısıyla ekonomik faaliyetler üzerinde olumlu etkileri olacağı aşikardır.
Özellikle gelişmekte olan bölgelerde açılan meslek yüksekokulları bölgenin özellikle ekonomik kalkınmasında büyük pay
oynamaktadır. Bu çalışmada Konya ili Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin
bölgesel kalkınmaya olan etkileri incelenmiştir. 2016-2017 yılları içerisinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen
araştırmada bir öğrencinin aylık ortalama 650 TL harcadığı ve bunun aylık toplamda 162.500 TL civarında bölge ekonomisine
katkısı bulunduğu ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KARAER, M., & YAVUZ, A. (2019). MESLEK YÜKSEKOKULLARININ BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4507–4513. https://doi.org/10.26450/jshsr.1688

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri