YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Abstract views: 35 / PDF downloads: 43

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1698

Anahtar Kelimeler:

Bürokrasi Siyaset İlişkisi, Bürokrasinin Kontrolü, Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Özet

Kamu yönetiminin en önemli sorunlarından bir tanesi bürokrasinin güç isteğiyle birlikte siyasal iktidar karşısındaki konum
elde etme mücadelesidir. Demokratik sistemlerde, siyasal iktidarın emrinde olmakla birlikte iktidarın önemli bir aracı
konumunda olan bürokrasi yeri geldiğinde bilgi sahipliği ve uzmanlık güçlerini kullanarak siyasal iktidarı etkisi altına almaya
çalışmıştır. Siyasal iktidar üzerinde vesayet kurma eğiliminde bulunmuştur. Siyasal iktidarın meşru otoriteyi temsil etmesi ve
bütçe kontrolünün kendisinde olması bürokrasi kontrol altına almak için yeterli olmamaktadır. Bu konuda farklı yol ve
yöntemler denenmiş olsa bile ciddi sonuçlar alınamamıştır. Ancak, yürütmenin güçlü olduğu başkanlık sistemlerinde
bürokrasinin yönetsel kontrolü diğer sistemlere göre daha kolaydır. Türkiye’de de, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı
sistemine geçişle birlikte, son zamanlarda bürokrasinin kendi alanına çekildiği, siyasal iktidarın karar ve politikaları
doğrultusunda davranmaya başladığı görülmektedir. Bunda yeni sistemin ve Cumhurbaşkanının güçlü siyasal liderlik
özelliklerinin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Çünkü Cumhurbaşkanının her resmi açıklamasından sonra, bürokraside yeni
kararların alındığı ve ciddi değişimlerin yaşandığına tanıklık etmekteyiz. Bu sebeple, Cumhurbaşkanının söylemlerinin
bürokrasi üzerindeki etkilerini analiz etmek ve yer yer başka ülke örnekleri ile karşılaştırmalar yaparak yeni bir durum
tespitinde bulunmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

İZCİ, F., & ATMACA, Y. (2019). YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4522–4533. https://doi.org/10.26450/jshsr.1698