DÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ EKSENİNDE KATILIM BANKACILIĞI


Abstract views: 127 / PDF downloads: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1696

Anahtar Kelimeler:

Faizsiz Bankacılık, İslami Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Özel Finans Kurumu

Özet

Dünya ekonomi literatürüne bundan 50 yıl önce bir düşünce olarak giren faizsiz bankacılık sistemi, 1970’li yıllarda düşünce
aşamasından uygulama aşamasına geçerek 197’de ilk faizsiz banka Mısır’ da kurulmuştur. Bugün dünyada sadece İslam
ülkelerinde değil özellikle Birleşik Krallık ve ABD gibi finans sektörünün çok ileri seviyelerde olduğu ülkelerde de faizsiz
bankacılık sistemi çok ilerlemiş durumdadır.
Ülkemizde 1983 yılında kuruluş izni verilen ilk adıyla Özel Finans Kurumları, 1985 yılında faaliyete başlamış ve 2006 yılından
itibaren Katılım Bankaları olarak adlandırılmıştır. Dünyada özellikle son on yıldır çok büyük bir gelişme kaydetmiş olan
Katılım Bankaları, Türkiye’ de özellikle 2001 yılından sonra büyük bir atılım içerisine girmiş ve diğer ticari bankalar ile rekabet
edebilir hale gelmişlerdir. Bunda 1999 ve 2001 yıllarında yapılan yasal değişikliklerle Katılım Bankalarının Bankalar
Kanunu’na tabi olması ve ticari bankalar ile eşit haklara kavuşmasının büyük katkısı bulunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞANALP, N. (2019). DÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ EKSENİNDE KATILIM BANKACILIĞI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4566–4572. https://doi.org/10.26450/jshsr.1696

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri