GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Abstract views: 131 / PDF downloads: 79

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1707

Anahtar Kelimeler:

Göçmenlik, Göçmen Girişimcilik, Göçmen Türk Girişimciler

Özet

Ekonomik faaliyetlerin ulus devletler veya bölgesel alanlardan daha geniş bir coğrafik alana yayılması; sermayenin, pazarın,
teknolojinin, emeğin küreselleşmesi, uluslararası işletmeciliğin artarak genişlemesi, sıkça yaşanan çatışma ve savaşlar, dünyada
yaşayan tüm insanları etkilemektedir. Yaşananların çok daha yakından etkilediği bir grup da göçmenler/etnik azınlıklar ve
göçmen girişimcilerdir. Göçmenler ve göçmen/etnik girişimciler, dünya ekonomisinde yaşanan değişimlerden etkilenirken aynı
zamanda sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamı etkilemeye başlamışlardır. Bu bağlamda göçmenlik, göçmen girişimcilik ve
özellikle göçmen Türk girişimciler üzerine yapılan araştırmaların tartışılması, gerekli ve önemlidir. Buradan hareketle
araştırmanın temel amacı, dünyadaki farklı ülkelerde göçmenlik, göçmen girişimcilik ve göçmen Türk girişimciler üzerine
yapılan çalışmaların sonuçlarını derleyebilmektir. Araştırmada literatür tarama yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda, küresel
ölçekte offline ve online birçok kaynaktan yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, dünyada göçmenler ve dünya ticaretinde
göçmen girişimciler gittikçe artan bir şekilde yer almakta; toplumsal ve ekonomik hayatı biçimlendirmede önemli roller
üstlenmektedirler. Türk göçmenler arasında ücretli istihdamdan girişimciliğe geçiş yaygınlaşmaktadır. Türk girişimleri, sadece
Avrupa ve Amerika’da değil, Asya’da da etkisini arttırmakta ve birçok ülkede yerel ekonominin yerli ve önemli bir parçası
haline gelmektedir. Araştırma detayları, göçmen girişimcilik faaliyetlerinin, ulus ötesi bir kimlik oluşturma çabası olarak da
değerlendirilebileceğine dikkat çekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

NİŞANCI, Z. N., OĞRAK, A., & AYVAZOĞLU, A. (2019). GÖÇMENLİK, GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİK VE GÖÇMEN TÜRK GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4616–4626. https://doi.org/10.26450/jshsr.1707