VERGİ AFLARININ EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2010-2017)


Abstract views: 38 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1714

Anahtar Kelimeler:

Vergi, Vergi Affı, Vergi Mükellefi

Özet

Bir ülkede devlet ve vatandaş arasındaki en önemli bağlardan birisi vergi uygulamalarıdır. Toplum adına egemenlik hakkını
kullanan devletler yüklendikleri kamusal sorumlulukları yerine getirmede sosyal, siyasi ve hukuki amaçlar doğrultusunda
vergilere başvurarak kaynak sağlamakta ve böylece toplumsal düzeni ve eşitliği yeniden kurgulamaya çalışmaktadırlar. Vergi
mükellefleri ise mümkün olduğunca az vergi ödemek ve ellerinde daha fazla kaynak kalmasını istemektedirler. Bu yönüyle
değerlendirildiğinde devlet ile mükellefler arasında daima bir ikilem ve çıkar çatışması olduğu görülmektedir.
Vergileme karşısında mükelleflerin psikolojik tutumları, tutumların davranışlara yol açan eğilimler olmasından dolayı önem
verilerek araştırmalara konu olmaktadır. Özellikle, mükelleflere doğrudan uygulanan anketlerle vergi mükelleflerini daha iyi
anlamak, katılımcı demokrasiyi işletilerek bilimsel doğruların tespit edilmesi, yükümlülükleri kadar hakları da olan
mükellefleri anlayarak daha etkili ve adil bir vergi sistemine ulaşılması açısından önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞANALP, N., & KARTAL, M. (2019). VERGİ AFLARININ EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2010-2017). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4627–4632. https://doi.org/10.26450/jshsr.1714

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri