BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK OSMANLI DEVLETİ’NDE UYGULANAN VE GÜNÜMÜZE UZANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI


Abstract views: 52 / PDF downloads: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1723

Anahtar Kelimeler:

Sanayi devrimi, Sosyal Güvenlik, Sosyal Politika

Özet

Sosyal güvenliğin temel kavramlarından ve yapıtaşlarından olan sosyal politika çağdaş anlamda sanayi devrimi ile birlikte
ortaya çıkmıştır. Sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemleri gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla kamu desteği ile gelişmiş ve
kullanım alanları bulmuştur. Sosyal güvenlik sisteminin bir hizmet olarak kullanılması ve temellendirilmesi sanayi devrimi ile
başlamış olup geçmişten günümüze işçi sınıfı ile başlayarak ulusların iş hayatında ve sosyal hayatta başlarına gelebilecek olan
her türlü sosyal risklere karşı toplumu koruma amacı ile devamlı olarak gelişme göstermiştir. Türkiye’de sosyal güvenlik
bağlamında sosyal politika araçları ve kamu desteğiyle gelişmeler cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmaya başlamıştır. Batı
toplumlarındaki ilerlemeler takip edilerek sosyal güvenlik sistemi toplumun isteklerine ve beklentilerine karşılık verecek
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bu makalede, ilk olarak sosyal politikalar sonucunda oluşturulan sosyal güvenlik anlayışı ve sistemleri incelenmiş bu bağlamda
kamu desteğiyle sosyal güvenlik sisteminin bir revizyon ve iyileştirme sürecine gittiği sonucuna ulaşılmış ve cumhuriyetinin
ilanından itibaren yapılan iyileştirmeler ve gelişmeler incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

YARDIMCIOĞLU, M., & KAPLAN, M. (2019). BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK OSMANLI DEVLETİ’NDE UYGULANAN VE GÜNÜMÜZE UZANAN SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4657–4664. https://doi.org/10.26450/jshsr.1723

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri