2014 RUSYA – BATI GERİLİMİ VE RUSYA EKONOMİK KRİZİ’NE BAKIŞ


Abstract views: 20 / PDF downloads: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1721

Anahtar Kelimeler:

Petrol Fiyatları, Ekonomik Büyüme, Faiz, Döviz

Özet

Dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik öneminin yanı sıra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı ülkesi olan Rusya’nın en
büyük milli hedefi, bilindiği üzere Çarlık Dönemi’nden bu yana sıcak denizlere inmek olmuştur. 2013 yılının son ayında
Ukrayna’nın karışması ve Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılarak Rusya’ya geçmesiyle birlikte bu amacına ulaşmayı hedefleyen
Rusya, Kırım’ın ilhakıyla birlikte büyük bir ekonomik krizle yüzleşmek zorunda kalmıştır.
Kapitalizmin birikim mantığı üzerine kurulu bir sistem olması bu sistemi, birikim süreci tıkandığında krize sürüklemektedir.
Birikim sürecinin tıkanmasını sağlayan sebepler ise çeşitlidir. Bunlardan bazıları içsel yani, ülke ekonomisinin kendi
işleyişindeki sorunlara dayalı iken bazıları da ülkeler arası ilişkilerden kaynaklanan dışsal sebeplerdir. Buna göre, ortaya çıkan
ekonomik krizler bazen doğrudan reel sektörde görülürken bazen de finansal sektör üzerinden reel sektöre ve sonuçta tüm
ekonomiye yayılır. Yaşanan krizlerin bu yönlü bir tespiti destekleyip desteklemediği ise merak konusudur. Bu çalışmada son
dönemde Rusya ekonomisinin dışsal sebeplerle içine düştüğü durum incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KARABULUT, Şahin. (2019). 2014 RUSYA – BATI GERİLİMİ VE RUSYA EKONOMİK KRİZİ’NE BAKIŞ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4670–4676. https://doi.org/10.26450/jshsr.1721