KKTC’DE BİREYSEL REFAH GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ


Abstract views: 24 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1626

Anahtar Kelimeler:

Bireysel Refah, Refah Göstergeleri, KKTC

Özet

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bireysel refah göstergelerindeki değişimin analiz edilmesidir. 1977-
2016 yılı verilerinin ele alındığı analizlerde, kişi başına elektrik tüketimi, kişi başına akaryakıt tüketimi, bin kişiye düşen
otomobil sayısı, bin kişiye düşen telefon sayısı ve bin kişiye düşen cep telefonu sayısı verileri dikkate alınmıştır. Analiz
sonuçlarına göre ele alınan dönemde kişi başına elektrik tüketimi 2.9 kat, kişi başına akaryakıt tüketimi 1 kat, bin kişiye düşen
otomobil sayısı 3.2 kat, bin kişiye düşen telefon sayısı 4.8 kat ve son olarak bin kişiye düşen cep telefonu sayısı 488 kat atmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÇOBAN, A. (2019). KKTC’DE BİREYSEL REFAH GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4697–4701. https://doi.org/10.26450/jshsr.1626