Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi


Abstract views: 145 / PDF downloads: 106

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8306852

Anahtar Kelimeler:

Geleneksel konut, iklim, Tebriz, mimari tasarım

Özet

Bulundukları yerin iklim koşullarına ve topografyasına uyumlu tasarlanan yapı örneklerinin başında geleneksel konutlar gelmektedir. Geleneksel konutları iklim üzerinden yeniden okuyarak anlamak ve geleneksel konutlardan elde edilecek öğretileri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılan bu çalışmanın örneklem alanı geleneksel konut dokusuna sahip Tebriz kentidir.

İran’ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan ve soğuk iklim özelliği gösteren Tebriz kentindeki geleneksel konutlar iklimle uyumlu tasarımları nedeniyle karakteristik bir görünüme sahiptir. Yapılan çalışmada farklı plan tiplerine sahip, tescilli konut örnekleri bölge iklimi ile uyumları üzerinden analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda Tebriz kenti geleneksel konutlarının yönlendirme, yerleşme, malzeme seçimi, mekân organizasyonu, bina formu, bina kabuğu ve yeşil doku kullanımı olarak soğuk iklim şartlarına uygun özellikler taşıdığı görülmüştür.

Referanslar

Ahmadpour, S.F. (2015). Ekolojik tasarım ilkeleri bağlamında Tebriz geleneksel konutlarının incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Bani Masud, A. (2013). Iranian contemporary architecture (2nd ed.). Independently Published.

Boduroğlu, Ş., Kariptaş, F.S., & Sarıman, E. (2009, October 22-25). Evaluation of the traditional Turkish house from the sustainable from the point of view of the ecological design [Conference presentation]. International Ecological Planning and Architecture Symposium, Antalya.

Çavuş, M., Dayı, M., Ulusu, H., & Aruntaş, H.Y. (2015, May 28-30). Sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak kerpiç [Conference presentation]. ISBS 2nd. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara.

Ebrahimi, A., Pour Rahimian., F. B.& Sahraei Loron, M. C. (2013). Impacts of climate on genesis of vernacular architecture of different parts of Iran: case study of cold and dry Azerbaijan-Iran. Alam Cipta - International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, 6(1), 69-82.

Esmaeili Sangari, H. & Omrani, B. (2014). History and architecture of old Tabriz houses. Foruzesh Publication.

Ghobadian, V. (2013a). Climatic analysis of the traditional iranian buildings. Tehran University Publication.

Ghobadian, V. (2013b). Styles & consepts in Iranian contemporary architecture. Elme Memar Press.

Karamnezhad, P. & Meimanatnezhad, K. (2011). Tabriz Iranian glory, (çev. H. Mehrabi). Tabriz Municipality.

Kasmai, M. (2005a). Climate & Architecture. Khak Publication.

Kasmai, M. (2005b). Doğu Azerbaycan eyaletinin iklimsel imar ve tasarım rehberi-soğuk iklim. Konut ve Yapı Araştırma Merkezi.

Keynejad, M. A.& Shirazi, M. A. (2011). The Traditional Houses of Tabriz (Vol. 1). Institute for Authorship, Translation and Publication of Artistic Work - Iranian Academy Arts.

Khoshniat, M. A. (2015). House of Tabriz, the tornado destroyed. Javan.

Memarian, G. H. (2012). İran konut mimarisi tanıtımı, dışadönük konut tipolojisi. Soroush-e Danesh.

Memarian, G. H. (2013). İran mimarisi. Soroush-e Danesh.

Mirahmadi, F. & Altan, H. (2018). A solution for future designs using techniques from vernacular architecture in southern Iran. Sustainable Buildings, 3(1), 1-20. https://doi.org/ 10.1051/sbuild/2017007.

Nasrollahi, F. (2009). Climate and energy responsive housing in continental climates: The suitability of passive houses for Iran's dry and cold climate. Universitatsbibliothek.

Pirniya, M. K. (2007). Stylistics of Iranian architecture. Soroush-e Danesh.

Roustaei, S. & Sarı Sarraf, B. (2006). Tebriz kentinin fiziksel gelişimini etkileyen çevresel tehlikeler imarı. Serzemin Coğrafi Dergisi.

Shaterian, R. (2011). Climate & Architecture. Sima-e Danesh.

Soleymanpour, R., Parsaee, N. & Banaei, M. (2015). Climate comfort comparison of vernacular and contemporary houses of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201, 49-61. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.118.

Soltanzadeh, H. (2010). Tabriz a solid cornerstone of Iranian architecture. Iran Culture Studies.

T.C. Başkanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (2015, Şubat). http://www.tdk.gov.tr/

Watson, D. & Labs, K. (2005). Climatic design: Energy - efficient building priciples and practices, (çev. V. Ghobadian & M. Faze-Mahdavi). Tehran University.

URL1 Irimo-I.R.of Iran Meteorological Organization. http://www.irimo.ir/ (09.06.2023)

URL2 Iran location map.svg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_location_map.svg (08.06.2023).

URL3 Toprağın Mimariye Etkisi. http://memar-babol.blogfa.com/8809.aspx (08.06.2023).

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

VURAL, N., & AHMADPOUR HOSSEINIZAD , S. F. (2023). Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 1969–1980. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306852