BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ


Abstract views: 87 / PDF downloads: 58

Yazarlar

  • Şebnem ADA Selçuk Üniversitesi, Çumra U.B.Y.O., YBS Bölümü, sebnemada@selcuk.edu.tr, Konya/Türkiye
  • Mahmut YARDIMCIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, mahmutyardimcioglu@gmail.com, Kahramanmaraş/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.258

Anahtar Kelimeler:

Bağımsız denetim, denetim kalitesi, literatür incelemesi

Özet

Son dönemde Türkiye’de ve tüm dünyada önemi giderek artan bir kavram olarak karşımıza çıkan bağımsız denetim sürekli gelişme eğiliminde bulunmakta ve bu alanda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Muhasebe bilgilerinin bağımsız, tarafsız ve doğru bir şekilde sunulması bağımsız denetim ile gerçekleştirilebilmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinin istenen niteliklerde gerçekleştirilebilmesi de bağımsız denetimin kalitesini ortaya koymaktadır. Bağımsız denetim kalitesi son yıllarda hem meslek mensupları hem de akademik çevreler tarafından giderek daha fazla ilgi görmeye ve incelenmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı literatürde bağımsız denetimin kalitesini etkileyen faktörleri ele alan ve ulaşılabilen tüm çalışmalar içerisinden ampirik olanları belirleyip tanımlayıcı bir literatür incelemesi (descriptive review) yapmaktır. Bu kapsamda ilk olarak bağımsız denetim ve bağımsız denetim kalitesi kavramları tanımlanarak bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra bağımsız denetim kalitesini etkileyen faktörler tanımlanmıştır. Son olarak da araştırmanın metodolojisi bölümünde kaliteyi etkileyen faktörleri ele alan çalışmalar sınıflandırılıp sayısallaştırılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan literatür incelemesi sonucu denetim kalitesini etkileyen faktörlerin beş ana başlık altında toplandığı sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2017-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

ADA, Şebnem, & YARDIMCIOĞLU, M. (2017). BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(14), 1732–1740. https://doi.org/10.26450/jshsr.258

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri