İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ


Abstract views: 6 / PDF downloads: 3

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1564

Anahtar Kelimeler:

İlk Yardım, Kamu Spotu, RTÜK, Toplum Bilinci

Özet

Kamu spotu uygulaması, toplumda dikkat çekilmek istenilen konularda farkındalık yaratma ve iletişim çalışmalarında
kullanabilecek etkili araçlardan biridir. Kamu spotu olarak tavsiye edilen yayınlar reklam süresinden yani ticari yayından
sayılmamaktadır. Bu nedenle kamu spotu ibaresi taşıyan yayınların ücretsiz veya düşük ücretle yayınlanması teşvik
edilmektedir. Toplumda ilk yardım farkındalığı arttırılmalıdır.
Toplumda ilk yardım konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan kamu spotları resmi sitelerde taranmıştır. Yapılan
taramalarda bulunan veriler, araştırma metodu bulgular kısmında sunulmuştur. 43 adet kamu spotları incelendiğinde 1 adet ilk
yardım ile ilgili olan kamu spotu çalışmasına rastlanmıştır. Çalışma bu sayının toplumsal farkındalık yaratmada yetersiz
olduğundan hareketle bilincin artırılmasına yönelik yeni kamu spot çalışmalarının yapılmasını önermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-11-27

Nasıl Atıf Yapılır

UÇKUN, C. G., DEMİR, B., TOSUN, A., & YÜKSEL, A. (2019). İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(44), 3544–3551. https://doi.org/10.26450/jshsr.1564

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>