Yönetim ve Bilişim Sistemleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Sistematik Derleme Yöntemi İle İncelenmesi


Abstract views: 124 / PDF downloads: 93

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8306862

Anahtar Kelimeler:

Yönetim, Bilişim, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Sistematik Derleme

Özet

Türkiye’de sosyal bilimler alanında Yönetim ve Bilgi Sistemleri konusu üzerine yapılan lisansüstü tezlerin sistematik derlemesinin yapıldığı bu çalışmada,  2000-2023 yılları arasında Türkiye’de yapılan ve Ulusal Tez Merkezinde erişim izni sağlanan ve inceleme kriterlerini sağlayan toplam 43 yüksek lisans ve doktora tezi sistematik derleme ile incelenmiştir. Tezlerin sistematik derlemesinde içeriz analizi çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanılan ve veri görselleştirmede okuyucuya kolaylık sağlayan MAXQDA 2020 programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sistematik derleme ile incelenen tezler, tezin yapıldığı üniversite, anabilim dalı, yönetim bilgi sistemlerinin ilişkilendirildiği konu, tezlerde uygulanan araştırma yöntemine göre incelenerek elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  Yönetim bilgi sistemleri alanından yapılan tezlerin sistematik derlemesinin yapıldığı bu çalışmadan elde edilen bulgular, ileriki süreçlerde konu ile ilgili çalışma yapmayı düşünen araştırmacılara bir perspektif sunacağı, alan yazında ele alınması gereken konular ile ilgili farklı bir bakış açısı kazandırarak önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Aslan A. (2018). Systematic reviews and meta-analyses. Acta Medica Alanya, 2(2),62-63.

Arslan, M. (2001). Yönetim ve organizasyon. Nobel Yayın Dağıtım.

Cebeci, H. İ. (2021). Yönetim bilişim sistemleri literatüründe çok kriterli karar verme teknikleri: sistematik bir inceleme. İşletme Bilimi Dergisi, 9(1), 111-147.

Davis, G. and Olson, M. (1985). Management Information Systems—Conceptual Foundations, Structure, and Development. McGraw-Hill Book Co.

Güleş, H. K. (2000). Bilişim sistemlerinin toplam kalite yönetimindeki yeri ve önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 103-113.

Haag, S., Cummings, M., & Dawkins, J. (1998). Management information systems. Multimedia systems, 279, 280-297.

King, W. R. (1978). Strategic planning for management information systems. MIS quarterly, 27-37.

Lasserson, T. J., Thomas, J. ve Higgins, J. P. T. (2019). Starting a review. In J. P. T. Higgins vd. (Eds), Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (2nd Edition) (pp. 3-12). Hoboken: Wiley-Blackwell.

O'brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). Management information systems (Vol. 6). McGraw-Hill Irwin.

Swanson, E. B. (1974). Management information systems: appreciation and involvement. Management science, 21(2), 178-188.

Tauber, D., & Schwartz, D. G. (2011). Integrating knowledge management with the systems analysis process. In Encyclopedia of Knowledge Management, Second Edition (pp. 431-441). IGI Global.

Walsh, J. J., & Kanter, J. E. R. O. M. E. (1988). Toward more successful project management. Journal of Systems Management, 39(1), 16-21.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

ATAMAN, S. (2023). Yönetim ve Bilişim Sistemleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Sistematik Derleme Yöntemi İle İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 1981–1989. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306862