Kaplanlı Köyü Kolanları ve Avadanlıkları Üzerine Bir Araştırma


Abstract views: 106 / PDF downloads: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8309630

Anahtar Kelimeler:

Kaplanlı Köyü, Kolan, Çarpana, Yer Tezgâhı

Özet

Bu çalışmada, Türk el dokuma sanatı içerisinde yer alan ve özgünlük sergileyen Kaplanlı Köyü (Keçiborlu – Isparta) kolan dokuma örnekleri incelenmiştir. Köyün yerleşimcileri Sarı Keçili yörüklerindendir. Kolan dokumacılığı önceki yıllarda yoğun olarak yapılmakta iken, günümüzde az da olsa dokunulmaktadır.

Araştırmamızda önceki tarihlerde ya da güncel çarpana ile dokunmuş 13 kolan incelenmiştir. Bunlardan 3 tanesi göz, 4 tanesi dişeme, 2 tane kıvrım ve 4 tanesi yeleydi motiflidir. Kolanların çoğunlukla ortalama olarak 2 cm ende (minimum 1.5cm) ve 450 cm (maksimum 465cm) boyda oldukları görülmüştür.

Dokunulan kolanların çoğunlukla taşıma, bağlama ve çeyiz amaçlı olarak dokunduğu belirlenmiştir. Dokumalarda: çoğunlukla mavi, kırmızı, yeşil, beyaz, siyah; az oranda da turuncu, mor, pembe ve kahverenginin kullanıldığı görülmüştür. Kolanların: çarpana kartı, kılıç, sıkıştırma tarağı, mekik, yumak gibi avadanlılkarla dokunduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Akpınarlı, H, F., Ortaç S. (2007). Ankara Çubuk İlçesi Çarpana Dokumaları, S. Ü. Selçuklu Arş. Mrk. I. Uluslararası Türk El Dokumacılığı Kongresi Bildirileri Kitabı, Konya, s. 80-85

Atlıhan, Ş. (2020). Çarpana Dokumaların Sanatsal Özellikleri. Folklor Akademi Dergisi, 3(4), 190-201.

Daltaban, K. D. (1990). Tabletli Kolan Dokumacılığı ve Çeşitli Tekniklerle Dokunmuş Kolanların Desenleri Üzerinde Bir Araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.

Etikan, S. ve Ölmez, F.N. (2016). Fethiye Alaçul Dokumaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 967-977.

Er, D. F. (2009). Manisa İli Gördes İlçesi Kalemoğlu Köyü Kolan Dokumacılığı ve Kullanım Alanları. II. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri. S.Ü. Selçuklu Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Kahvecioğlu, H. ve Akakça, Z. (2006). Beyağaç İlçesi Uzunoluk Köyü Kolan Dokumacılığı. Denizli I. El Sanatları Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı):1-20, 10-12 Mayıs 2006, Denizli.

Kosswig, L. (1969). Çarpanacılık ve İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Çarpana dokumaları. Türk Etnoğrafya Dergisi, (XII), 83-109.

Sarıoğlu, H., Ergenekon, C., Ülger, N. ve Başaran, F. N., (2004). Çarpanalı Dokumalar. Ya-Pa Yayın.

Yalman, A.R. (1977). Cenupta Türkmen Oymakları II. Kültür Bakanlığı Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIRIM, A. (2023). Kaplanlı Köyü Kolanları ve Avadanlıkları Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2160–2168. https://doi.org/10.5281/zenodo.8309630