Seçilmiş Latin Amerika Ülkelerinde İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme


Abstract views: 101 / PDF downloads: 66

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8309614

Anahtar Kelimeler:

İşgücü Verimliliği, Ekonomik Büyüme, Latin Amerika Ülkeleri

Özet

İşgücü verimliliği, sadece işgücünün etkinliğinin vazgeçilmez bir ölçüsü olmanın ötesinde, teknolojik büyümeyi, beceri gelişimini ve altyapı iyileştirmelerini kapsayan daha geniş bir ekonomik spektrumu kapsamaktadır; sınırlı çalışmalar, işgücü verimliliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi keşfetmeye dalmaktadır. Bu çalışmanın ana motivasyonu, 1990-2018 döneminde Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleri arasındaki işgücü verimliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Panelin yatay kesit bağımlılığı, Breusch ve Pagan (1980) CDLM2 ve LMadj testi kullanılarak incelenmiştir. Değişken katsayısının homojenliği Swamy Homojenlik Testi ile araştırılmıştır. Ayrıca, bir birim kök varlığı CIPS testi kullanılarak incelenmiştir. Dahası, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Durbin-Hausmann testi kullanılarak analiz edilmiştir. Son olarak, Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi uygulanmıştır. Sonuçlar, değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca, incelenen dönemde işgücü verimliliği ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir ilişki vardır, bu da verimlilik artırıcı önlemlere yatırım yapmanın önemini vurgular.

Referanslar

Adak, M. (2009). Total Factor Productivity and Economic Growth. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 49-56.

Alancioğlu, E., & Şi̇t, M. (2019). Brics Ekonomilerinde Toplam Faktör Verimliliği ile Ekonomik Büyüme Ilişkisinin Panel Veri Analizi: 2000-2016 Dönemi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11(20), 29-40. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.457238

Auzina-Emsina, A. (2014). Labour Productivity, Economic Growth and Global Competitiveness in Post-Crisis Period. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 156(11), 317-321. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.195.

Breusch, T., & Pagan, A. (1980). The Langrange Multiplier Test and Its Application to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, (47), 239-253.

Doğan, E. (2022). Toplam Faktör Verimliliği, Finansal Gelişme ve İnovasyon Ekonomik Büyümeyi Artırıyor Mu? Anasay, (19), 137-153. https://doi.org/10.33404/anasay.1039031.

Dolman, B., Parham, D., & Zheng, S. (2007). Can Australia Match US Productivity Performance? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1018881.

Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.

Gündüz, M., Alakbarov, N., & Erkan, B. (2018). Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam Faktör Verimliliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 253-270.

Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2003). How Productivity and Domestic Output Are Related to Exports and Foreign Output in the Case of Sweden. Empirical Economics, 28(4), 767-782.

Hark, R., & Gökdemi̇R, L. (2023). Türkiye Ekonomisinde Verimlilik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla İncelenmesi. Verimlilik Dergisi, 57(1), 239-252. https://doi.org/10.51551/verimlilik.1164456.

Işık, C. (2016). Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Verimlilik Dergisi, (2), 45-56.

Jalava, J. (2002). Accounting for Growth and Productivity: Finnish Multi-Factor Productivity 1975-99. Finnish Economic Papers, 15(2), 76-86.

Jorgenson, D. W., & Vu, K. (2005). Information Technology and the World Economy. The Scandinavian Journal of Economics, 107(4), 631-650.

Kamacı, A., Ceyhan, S., & Peçe, M. A. (2019). Toplam Faktör Verimliliğinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: 15 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 22-36. https://doi.org/10.22466/acusbd.539877.

Khadimee, M. (2016). The Sources of Economic Growth in Iran’s Economy. Journal of Economics Library, 3(4), 621-631. https://doi.org/10.1453/jel.v3i4.1103.

Kurt, S., & Terzi̇, H. (2010). İmalat Sanayi Dış Ticareti Verimlilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 25-46.

Mahmood, Z., & Siddiqui, R. (2000). State of Technology and Productivity in Pakistan’s Manufacturing Industries: Some Strategic Directions to Build Technological Competence. The Pakistan Development Review, 39(2), 1-21. https://doi.org/10.30541/v39i1pp.1-21.

Nehru, V., & Dhareshwar, A. (1994). New Estimates of Total Factor Productivity Growth for Developing and Industrial Countries. Policy Research Working Paper Series, (1313). The World Bank.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, 39(3), 312. https://doi.org/10.2307/1926047.

Westerlund, J. (2008). Panel cointegration tests of the Fisher effect. Journal Of Applied Econometrics, 23, 193-233.

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

MOALLA , M. (2023). Seçilmiş Latin Amerika Ülkelerinde İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2155–2159. https://doi.org/10.5281/zenodo.8309614