Edward Johnston’ın Yazı Sanatına Katkıları


Abstract views: 25 / PDF downloads: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307136

Anahtar Kelimeler:

Edward Johnston, Kaligrafi, Tipografi

Özet

Edward Johnston (1872-1944), modern grafik tasarımın öncülerinden biri olarak kabul edilen İngiliz bir kaligrafi sanatçısı, tipograf ve eğitimcidir. 19. yüzyılın sonlarına doğru, kaligrafi sanatının unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde bu sanatın canlandırılmasına ve modern tasarım dünyasına entegre edilmesine yardımcı olmuştur. Johnston, kaligrafiyi sadece estetik bir süsleme biçimi olarak değil, iletişimin ve yazının özünü anlamada güçlü bir araç olarak görmüştür. 1906'da yayımladığı "Writing & Illuminating, & Lettering" adlı kitabı, modern kaligrafi uygulamalarının temellerini atmıştır. Bu eserinde, yazıların doğru oranları, vurguları ve ritmi hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak, kaligrafinin öğrenilmesi ve uygulanmasını teşvik etmiştir. 1899'da Londra'daki Central School of Arts and Crafts'ta kaligrafi dersleri vermeye başlamış, burada süsleme, kaligrafi ve tipografi konularında öğrencilerine ilham olmuştur. Onun öğrencilerinden biri olan Eric Gill, kendi ünlü tipografi tasarımlarını yaparken Johnston'un prensiplerinden etkilenmiştir. Onun çalışmaları, unutulmaya yüz tutmuş eski kaligrafik yazı türlerini, kurallarını ve kullanılan malzemelerin yeniden ortaya çıkarılmasına sebep olmuştur. Johnston, sadece yazı tiplerini geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda kaligrafi eğitimi konusunda da büyük çaba sarf etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı atölye çalışmalarıyla kaligrafiye olan ilgiyi canlandırmıştır. Bu şekilde, kaligrafinin gelecekteki kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. Onun çalışmaları, kaligrafinin sadece geleneksel bir sanat formu olmanın ötesine geçerek, modern grafik tasarımın ve iletişimin temel taşlarından biri haline gelmesine olanak tanımıştır. Edward Johnston, kaligrafiyi yeniden canlandırarak bu sanatın geleceğini şekillendirmiş ve modern dünyanın estetik ve iletişim ihtiyaçlarına cevap veren bir disiplin haline getirmiştir. 1916'da, "Underground Alphabet" olarak da bilinen Londra Metrosu için tasarladığı özgün ve kolay okunabilir yazı tipi, modern dönemin sans serif yazı tiplerinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle Johnston'un tipografiye getirdiği yaklaşım, basitlik, temizlik ve okunabilirlik üzerine odaklanan modern tipografi anlayışını değiştirmiştir.

Referanslar

Anderson, D. M. (1969). Calligraphy: The Art Of Written Forms. Dover Publications.

Gaur, A. (1994). A History of Calligraphy. The British Library.

Hyland, A. ve Bateman, S. (2011). Symbol: The Reference Guide to Abstract and Figurative Trademarks. Laurence King Publishing.

Jackson, D. (1981). The Story of Writing. Taplinger Publishing Company, Newyork.

Meggs, P. B. ve Purvis, W. A. (2016). Megg’s History Of Graphic Design. John Wiley & Sons, Inc.

Pevsner, N. (2005). Pioneers of Modern Design. Yale University Press.

Simons, A. (1934). Schriften Der Corona VIII. R. Oldenburg Verlag, München.

Transport For London (t.y.). Edward Johnston: A Memorial in Type (documentary) [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LIAxVW-9fRo

Whalley, J. I. (1980). The Art of Calligraphy - Western Europe and America. Bloomsbury Books.

URL1. Edward Johnston: The Man Behind London’s Lettering. https://www.ltmuseum.co.uk/collections/ stories/people/edward-johnston-man-behind-londons-lettering, Erişim: 01.07.2023

URL2. Edward Johnston (1872-1944). https://www.ejf.org.uk/abouttheedwardjo.html, Erişim: 01.07.2023

URL3. The Society of Scribes & Illuminators About. https://calligraphyonline.org/ Erişim: 02.07.2023

URL4. https://www.typotheque.com/articles/eric-gill-got-it-wrong-a-re-evaluation-of-gill-sans Erişim: 02.07.2023

URL5. http://www.londonbookbinding.co.uk/new-blog/2020/1/20/the-edward-johnston-memorial-at-farringdon-station

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

KUŞ, İbrahim. (2023). Edward Johnston’ın Yazı Sanatına Katkıları. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 10(98), 2130–2135. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307136