Tüketicilerin Satın Alma Psikolojisini ve Dijital Pazarlamadaki Rolünün Analiz Edilmesi


Abstract views: 57 / PDF downloads: 38

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10622630

Anahtar Kelimeler:

Satın Alma, Pazarlama, Dijital Pazarlama, Tüketici

Özet

Teknolojinin yaşamın her alanına yayılmasıyla birlikte birçok yenilik ortaya çıkmıştır. Bu teknolojik ilerlemeler, tüketicilerle işletmeler arasındaki bilgi akışını, iletişim biçimini ve birçok şeyi değiştirmiştir. İnternetin ve çevrimiçi sosyal ağların yükselişi, mekân ve zaman kavramlarını ortadan kaldırmış, tüketicilerin ürün veya hizmetlere dair duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırmış, işletmelere birçok fırsat sunmuş ve dijital pazarlama stratejilerini değiştirmiştir.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte internetin rolü giderek artmıştır. Hem bireyler hem de işletmeler, günlük faaliyetlerini gerçekleştirmek için interneti daha fazla kullanmaktadır. Bireyler, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden satın almayı tercih edebilmektedirler. Kişisel internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, şirketler de e-ticaret alanında rekabetçi kalmak ve pazar paylarını artırmak istemektedirler. Çevrimiçi tüketici pazarının büyümesiyle birlikte, birçok firma e-ticaret sektörüne girmeyi hedeflemektedir. Rekabetin artmasıyla birlikte, firmalar dijital pazarlama platformları aracılığıyla daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflemektedirler. Firmaların temel amacı, ürün veya hizmetlerini tanıtmak, satmak, marka bilinirliğini artırmak ve dijital ortamda rekabet etmek olarak özetlenebilir. Müşteriler, dijital kanallar aracılığıyla ihtiyaçlarını, tercihlerini ve önerilerini kolaylıkla iletebilirler, bu da şirketlerin doğru ürünleri veya hizmetleri doğru zamanda sunmalarına olanak sağlar. Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş sürecinde, konaklama sektörü gibi bazı sektörler değişkenlik, bilgi eksikliği ve yetersiz uzmanlık gibi zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Teknolojik gelişmelerle birlikte dünya değişirken, konaklama sektörü ve turizm sektörü, karlılığı artırmak için önemli bir büyüme potansiyeli sunan sektörlerden biri haline gelmiştir. Ancak konaklama işletmeleri, hızla değişen ve belirsiz bir ortama uyum sağlama zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Dijital pazarlamanın önemi her geçen gün artmakta ve işletme sahipleri, yeni teknolojilere ve sürekli yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Üstelik pandemi dönemi gibi olağanüstü zamanlarda dijital pazarlamanın rolü daha da belirginleşmektedir.

Referanslar

Al-Azzam, A. F. ve Al- Mizeed, K. (2021). The effect of digital marketing on purchasing decisions: a case study in jordan, The journal of asian finance, economics and business, 8(5), 455-463

Altunışık, R. ve Çallı, L., (2004). Plansız alışveriş (ımpulsing buying) ve hazcı tüketim davranışları üzerine bir araştırma: satın alma karar sürecinde bilgi kullanımı, 3.ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi, 231-240

Altunışık, R., Özdemir, Ş., ve Torlak, Ö. (2016). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi (2. b.). Beta Yayınevi

AOF. (2012). Tüketici davranışları. Açıköğretim Fakültesi Yayınları

Baba, A. ve Yüregir, O. H., (2004). Elektronik ticaret altyapısında elektronik veri değişiminin yeri ve Türkiye’deki durumu değerlendirmesi. Kalder Forum Dergisi. 23-27

Brahim, S. B. (2016), The ımpact of online advertising on tunisian consumers’ purchase ıntention, Journal of marketing research & case studies, 1-13

Bulunmaz, B. (2016). Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama, Trt Akademi, 1(2), 348-365.

Dastane, O. (2020). Impact of digital marketing on online purchase ıntention: mediation effect of customer relationship management, Journal of asian business strategy, 10(5), 142-158.

Durmaz, Y. (2014). The ımpact of psychological factors on consumer buying behaviour and an empirical application in turkey, Asian social science, 10(6), 194-204

Efendioğlu, İ. H., (2020). Dijital pazarlama., pazarlama ilkeleri 1.Baskı. Seçkin Yayıncılık

Erciş, A. ve Deniz, A., (2008). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(301), 301-330

Erciş, A., Ünal, S., ve Can, P. (2007). Yaşam tarzlarının satın alma karar süreci üzerindeki rolü. İktisadi ve idari bilimler dergisi, 21(2), 281-311

Ertan, M. A. (2012). Dijital pazarlama ve evrim süreci, http://www.sosyamobilite.com/ 2012/01/05/dijital-pazarlama-ve-evrim-sureci/

Heinonen, K. (2011). Consumer activity in social media: managerial approaches to consumers' social media behavior, Journal of consumer behaviour, 10(6), 356–364

İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R., (2010). Tüketici davranışları, 3. Baskı, Beta Basım.

Khan, M. A. (2006). Consumer behavior and advertising management, New Age International.

Kingsnorth, S., (2017). Dijital pazarlama stratejisi (L. İldeniz, Çev.). 1.Baskı. Nobel Akademik Yayıncılık.

Kotler, P., & Armstrong, G, (2017). Principles of marketing, Pearson Education.

Lake, L. A. (2009). Consumer behaviour for dummies, Canada: Wiley Publishing

Lim, E. A., ve Ang, S. H. (2008). Hedonic vs. utilitarian consumption: a crosscultural perspective based on cultural conditioning. Journal of business research, 61(3), 225-232,

Mahalaxmi, K. R. & Ranjith, P. (2016). A study on ımpact of digital marketing in customer purchase decision in trichy, International journal for ınnovative research in science & technology, 2(10), 332-338.

Meffert, H., Burmann, C. ve Kirchgeorg, M. (2008). Marketing grundlagen marktorientierter unternehmensführung, Konzepte –Instrumente – Praxisbeispiele. Wiesbaden: Gabler Verlag

Mothersbaugh, D. L. & Hawkins, D. I. (2016). Consumer behavior: building marketing strategy. McGraw-Hill Education.

Muda, M., Mohd, R., & Hassan, S. (2016). Online purchase behavior of generation y in malaysia. Procedia Economics and Finance, 37, 292-298.

Nawaz, S. S., & Kaldeen, M. (2020). Impact of digital marketing on purchase ıntention, International Journal of advanced science and technology, 29(4), 1113-1120

Omar, A. M., & Atteya, N. (2020). The ımpact of digital marketing on consumer buying decision process in the egyptian market, International journal of business and management, 15(7), 120-132

Perreault, W. D. & McCarthy, E. J. (2002). Basic marketing: a global-managerial approach, 14th Edition, New York: McGraw-HillIrwin

Peter, J. P., & Olson, J. C. (2010). Consumer behavior & marketing strategy, Ninth Edition. McGraw-Hill Irwin

Ramesh, M., & Vidhya, B. (2019). Digital marketing and its effect on online consumer buying hehavior, Journal of services research, 19(2): 61-77

Ryan, D., & Jones, C. (2009). Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation, United Kingdom & USA, Kogan Page Limited

SAS (2015). Digital Marketing: http://www.sas.com/en_us/insights/marketing/digital-marketing.html.

Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. (2019). Consumer behavior, Pearson Education.

Solomon, M. R. (2018). Consumer behavior: buying, having, and being. Global Edition, 12th Edition New Jersey: Pearson Education

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). Consumer bahviour european perspective (3. b.). Madrid: Pearson Education Limited.

Tek, Ö. B., & Özgül, E. (2013). Modern pazarlama ilkeleri uygulamalı yönetimsel yaklaşım. Birleşik Matbaacılık.

Tiego, M., Teresa, P., & Borges, M. (2014). Digital marketing and social media: why bother? Business horizons, 57(6): 703-708

Türedi, S., (2007). Duyguların kadınların alışveriş davranışlarındaki rolü, [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.

Wertime, K. ve Fenwick, L., (2008). Digimarketing: the essential guide to new media & digital marketing. 1.Baskı. New Jersey: John Wiley & Sons (Asia) Pte.

Wikipedia (2015). Digital Marketing: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Sonar, N. (2024). Tüketicilerin Satın Alma Psikolojisini ve Dijital Pazarlamadaki Rolünün Analiz Edilmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 256–267. https://doi.org/10.5281/zenodo.10622630