Mustafa Ersen Erkal’in Düşüncesinde Türk Toplumu’nun Karakteristik Yapısı


Abstract views: 28 / PDF downloads: 31

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616530

Anahtar Kelimeler:

Erkal, Devlet, Türk Toplumu, Milliyetçilik, Muhafazakârlık

Özet

Mustafa Ersen Erkal sosyal bilimler alanında önde gelen sosyologlarımızdan bir tanesidir. Erkal kendini tam bir Türk milliyetçisi olarak görmektedir. Bu yönden devlet geleneği onun için herşeyin önünde durmaktadır. Çalışmalarında da bu düşünce yapısı açıkça görülmektedir. Çalışmaları çoğunlukla Türkiye’nin toplumsal meselelerine çözüm üretmek olmuştur. Bu çalışmamızda da onun bu hassasiyeti göz önüne alınarak tespitler yapılmıştır. Görülmektedir ki Erkal Türk toplum yapısını iyi çözümleyebilmiş önemli bir figürdür. O, Türk toplumu üzerine kayda değer birçok çalışmaya imza atmış ender düşünce adamıdır. Onun çalışmalarında Türk toplumunun en önemli özelliklerini görmek mümkündür. O çalışmalarında özellikle Türk toplumunun birlik ve beraberliğe önem verdiğini dile getrimiştir. Ona göre, Türk toplumu hoşgörülü bir toplumsal yapıya sahiptir. Türk toplumu dayanışmacı bir toplum olarak görülmektedir. Ayrıca Türk toplumu örf ve adetlerine sadık olan ve devleti önemseyen bir toplum özelliği göstermektedir. Çalışmamızda, Erkal’ın Türk toplumunun iki temel dayanağı olarak gördüğü milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa dair tüm görüşlerini çalışmamız boyunca bütün yönleriyle ele almaya çalıştık. Erkal, milliyetçiliğin bağımsızlık ve egemenlik aşkı olduğunu, Türk milletine mensubiyet bilinci olduğunu, milliyetçi olmadan millî çıkarları korumanın zor olduğunu ifade etmiştir. Erkal, milliyetçiliğin Türk toplumunun çıkarlarını ön planda tutan hareket olduğunu vurgulamıştır. Erkal, muhafazakârlığı ise ahlâkîlik ve inanç bakımından ele almış, Türk toplumunun muhafazakâr bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir.

Referanslar

Baloğlu, F. (2008). “Mustafa Ersen Erkal”, Türkiye’de Sosyoloji II (iç.), Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Phoenix Yayınevi.

Erkal, M. E. (1989) Muhafazakârlık Nedir, Ne Değildir, Kocaeli Aydınlar Ocağı.

Erkal, M. E. (1999). “Millet, Milliyetçilik, Ulusçuluk ve Kültür Mozayiği”, Türk Yurdu (iç.), XXI. Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği, Cilt:19, Sayı:139-140-141

Erkal, M. E. (2000a). Türk Kültüründe Hoşgörü, Aydınlar Ocağı Yayını.

Erkal, M. E. (2000b). İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Der Yayınevi.

Erkal, M. E. (2005). Küreselleşme, Etniklik, Çokkültürlülük, Derin Yayınları.

Erkal, M. E. (2007). Yol Ayrımındaki Ülke, Derin Yayınları.

Erkal, M. E. (2010). Etnik Tuzak Kimlik ve Açılımlar, Derin Yayınları.

Erkal, M. E. (2013.) “Türk Milliyetçiliği Soruşturması”, Türk Yurdu (iç.), 33(305), 35-39.

Erkal, M. E. (2014). Sosyoloji, Derin Yayınları.

Erkal, M. E., Baloğlu, B. & Baloğlu, F. (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları.

Erkal, E. (2015). Yeni Türkiye ve Etnik Pazarlama, Derin Yayınları.

Güngör, E. (1982). Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik, Mayaş Yayınları.

Güngör, E. (1990). Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat.

Güngör, E. (1997). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bektaş, A. (2024). Mustafa Ersen Erkal’in Düşüncesinde Türk Toplumu’nun Karakteristik Yapısı. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 33–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616530