Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri


Abstract views: 61 / PDF downloads: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616592

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, teknoloji, öğretmen

Özet

  1. yüzyıl dünyasında, teknoloji hayatımızın her alanına entegre edilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz dönemde teknoloji kullanımı öz yeterliliğine sahip olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknoloji, bir devrim niteliğini taşıyarak içerisinde bulunduğumuz zamanın özelliklerini değiştirmiş, teknoloji çağı yapmıştır. Aynı zamanda, teknoloji hayatımıza girerek, yeni nesil çocukların genetiğinde bile değişlikler yaratırken, bu çocukların içerisinde bulunduğu eğitim sisteminde de değişim yaratması kaçınılmaz bir durumdur. Çalışmanın amacı, öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına dair bakış açılarını anlamak ve bu görüşler doğrultusunda eğitim programlarına yönelik öneriler geliştirmektir. Bu bağlamda, teknolojinin eğitimde etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğine dair öğretmen görüşlerinin incelenmesi, eğitim sisteminin teknoloji entegrasyonu konusundaki güçlü ve zayıf yönlerini anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın yöntemi, öğretmenlerin görüşlerini anlamak ve değerlendirmek amacıyla nitel bir araştırma tasarımı kullanmaktadır. Fenomenolojik bir yaklaşım benimsenerek, öğretmenlerin deneyimlerini ve algılarını derinlemesine anlamaya odaklanılmıştır. Bu yaklaşım, öğretmenlerin farklı öğretim seviyelerinde ve farklı ders alanlarında teknoloji kullanımına dair görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerden çıkarılabilecek temel bulguları ortaya çıkarmaktır. Sonuç olarak, öğretmen görüşleri, teknolojinin eğitimde çok yönlü bir rol oynayabileceğini ve öğrenci bireyselliği, dijital vatandaşlık, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve teknoloji ve tasarım derslerinde etkili bir şekilde entegre edilebileceğini ortaya koymaktadır. Öğretmenler, öğrenci bireyselliği ve ihtiyaçlarına odaklanmanın önemini vurgulamakta ve teknolojinin bu alanda kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma potansiyeline değinmektedirler. Bu öğretmen görüşleri ışığında, teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılmasının ve öğrenci ihtiyaçlarına odaklanmanın eğitimde başarılı bir entegrasyonu sağlayabileceği sonucuna varabiliriz.
  2.  

Referanslar

Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2, 61-82.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Bates, A.W.T. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Teaching and Learning. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Curacı, U. T. (2021). Eğitimde Teknolojinin Kullanımı. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 166-174.

Genç, Z. (2019). Fırsat eşitliği bağlamında eğitimde teknoloji: Fatih Projesi örneği (Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S., & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 196-213.

Kapucu Kocatürk, N. ve Uşun, S. (2020). Üniversitelerde Ortak Zorunlu Derslerin Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 8-27.

Metin, E. (2018). Egitimde teknoloji kullaniminda ogretmen egitimi: bir durum calismasi. Journal of STEAM Education Bilim, 1(1), 79-103.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Zengin, S., Akel, E., Çolak, A., Çolak, N., Özkoyuncu Ay, Z., & Metin, E. (2024). Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 165–173. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616592

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.