Oyuncu Adaylarında Doğru ve Etkili Konuşmada Bireysel Ses Eğitiminin Önemi


Abstract views: 48 / PDF downloads: 16

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10732651

Özet

Bu makalede oyuncu adaylarının, doğru ve etkili konuşma yeteneklerinin, bireysel ses ve nefes eğitimi ile gelişmesi incelenmiştir.  Bireysel ses ve nefes eğitimi, oyuncu adaylarının seslerini güçlü bir şekilde kullanmalarına ve çeşitli tonlamalarla duygu zenginleştirmelerine yardımcı olur. Oyuncu adaylarının doğru nefes kontrolü ile sahnede uzun monologları ifade etmeleri ve yaygın olarak güçlü bir etki bırakmalarına olanak tanır. Aynı zamanda oyuncunun canlandırdığı karakteri anlama, vurgulama, doğru tonlama, ifade etme, farklı rollerde inandırıcı ve çeşitli performanslar sergilemelerini sağlar. Oyuncu adayları, bireysel ses ve nefes eğitimi ile farklı karakterlere özgü ses yetenekleri geliştirir, farklı rollerde daha inandırıcı ve çeşitli performanslar sergiler. Bireysel ses ve nefes eğitimi, , oyuncunun metnini daha iyi anlaması, vurgulaması ve dil becerilerini geliştirmesi konusunda rehberlik eder. Oyuncuların vücut dili ve sesin fiziksel kontrolü konusunda beceri kazandırır, iletişim yeteneklerini güçlendirerek seyirciyle daha derin bir bağ kurmasını sağlar.

Referanslar

Cevanşir, B & Gürel, G. (1982). Foniatri, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları.

Çölok, A. (2005), Ses, Nefes, Konuşma ve Beden İlişkisi, [Yüksek Lisans Tezi] Bilkent Üniversitesi,

Gürzap C., (1999), Konuşan İnsan, Yapı Kredi Yayınları.

Helvacı A. (2012), Şarkı Söyleme Eğitimi; Temel Konular ve Uygulamalar, Ekin Kitapevi Yayınları,

Linklater, K. (2009). The Alchemy of Breathing. In: J. Boston and R. Cook, eds. Breath in Action. London: Jessica Kingsley Publishers, pp. 101 – 112.

Selen N. (1976) Konuşma Eğitimi, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, VII (7),.97-101.

Smith, S. (2007). The Naked Voice, A Wholistic Approach to Singing, Oxford University Press.

Töreyin, A. (2008), Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yöntemler, Söz Kesen Matbaacılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Birol Bahar, G., & Altınel, F. N. (2024). Oyuncu Adaylarında Doğru ve Etkili Konuşmada Bireysel Ses Eğitiminin Önemi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 401–407. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732651