Klasik Bankacılığa Rakip Bir Sistem Olarak Gölge Bankacılık


Abstract views: 48 / PDF downloads: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10732706

Anahtar Kelimeler:

Finansal Liberalizasyon, Finansal Kuruluşlar, Gölge Bankacılık

Özet

Günümüzde ekonomide ve ekonominin en dinamik unsurlarından birisi olan  finans dünyasında en dikkate değer gelişmelerden birisi de finansal liberalizasyon uygulamaları olup, bu olgu sermaye hareketlerindeki serbestleşmenin bir parçası olarak 1970’li yılların sonlarında gelişmiş ülkelerde ve oradan da 1980’li yıllarda gelişmekte olan ülkelere yayılmıştır. Finansal liberalizasyon istikrarsız bir büyüme sürecine neden olmasının yanı sıra büyümenin bileşenleri olan sektörleri de değişik şekillerde etkileyerek, ülkelerin sektörel yapılarında değişimlere neden olmaktadır. Küreselleşme olgusuyla birlikte finansal piyasalarda rekabetin yoğunlaştığı ve buna bağlı olarak giderek artan rekabet ortamında karlılık düzeylerini artırmak zorunda kalan finansal kuruluşların yeni yöntemlere yöneldiği gözlenmektedir.  Bu yöntemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan gölge bankacılık sistemi, klasik bankacılık sisteminden farklı yasal düzenleme ve yöntemlere sahip, kar odaklı, bilanço dışı işlemlere dayanan bir sistemdir. Gölge bankacılık sistemi, uzun vadeli varlıkların finansmanı amacıyla para piyasalarından kısa vadeli fon toplamaktadır. Ancak, mevduatlarının sigorta kapsamında olmaması, acil durumlarda merkez bankalarından borçlanamaması ve klasik bankacılık düzenlemelerine tabi olmaması nedeniyle bu sisteme gölge bankacılık adı verilmektedir. Gölge bankacılık sisteminin klasik bankalara göre daha az düzenlemeye tabi olması nedeniyle düzenleyici arbitraja daha uygun olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle klasik bankacılık sisteminde artan düzenlemeler, gölge bankacılık sistemine olan talebi artırmaktadır. Bu çalışmada amaç, gölge bankacılık kavramının kurumsal temelleri, ilgili literatür verileri, yararları ve maliyetleri gibi konularda bilgi vermektir.

Referanslar

Acemoğlu, D., Özdaglar, A., & Salei, A. T. (2012). Systemic Risk and Stability in Financial Networks. Working Paper (Cambridge, Massachusetts: MIT).

Adrian, T., & Shin, H. (2009). The shadow banking system: implications for financial regulation. Financial Stability Review, 13, 1–10.

Adrian, T., & Ashcraft, A.B. (2012). Shadow Banking Regulation. Annual Review of Financial Economics, 4, 99-140.

Adrian, T., & Ashcraft, A.B. (2016). Shadow banking: a review of the literature. In: Banking Crises. Springer, 282–315.

Aftab, Z.,& Varotto, S. (2019). Liquidity and shadow banking. Journal of International Money and Finance, 99, 102080.

Brunnermeier, M., & Pedersen, L. H. (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity.The Review of Financial Studies, 22(6), 2201–2238. doi:10.1093/rfs/hhn098

Claessens, S., Pozsar, Z., Ratnovski, L., & Singh, M. (2012). Shadow Banking: Economics and Policy. IMF STAFF DISCUSSION NOTE.

Claessens, S., & Ratnovski, L. (2015). What is shadow banking? In: Claessens, S., Evanoff, D., Kaufman, G., Laeven, L. (Eds.) Shadow Banking Within and Across National Borders. World Scientific, 405-412.

De Nicolò, G., Dell’Ariccia, G., Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Monetary Policy and Bank Risk Taking. IMF Staff Position Note No. 10/09 (Washington: International Monetary Fund).

Diamond, D.W., & Dybvig, P.H. (1983). Bank runs, deposit insurance and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401-419. https://www.jstor.org/stable/1837095

EC (European Commission). (2012). Shadow Banking. Green Paper, Brussels, March 19.

Fegatelli, P. (2010). The Role of Collateral Requirements in the Crisis: One Tool for Two Objectives. Working Paper No. 44 (Luxembourg: Banque Central du Luxembourg).

FSB (Financial Stability Board). (2011). Shadow banking: strengthening oversight and regulation. Recommendations of the Financial Stability Board.

FSB (Financial Stability Board). (2011). Shadow Banking: Scoping the Issues.Background Note, Basel, Switzerland, April 12, http://www.financialstabilityboard.org/publications/ r_110412a.pdf.

Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (2012). Neglected Risks, Financial Innovation, and Financial Fragility. Journal of Financial Economics, 104(3), 452–468.

Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2013). A model of shadow banking. Journal of Finance, 68, 1331–1363. https://doi.org/10.1111/jofi.12031

Ghosh, S., del Mazo, G. I., & Ötker-Robe, İ. (2012). Chasing the Shadows: How Significant is Shadow Banking in Emerging Markets? Economic premise; no. 88. World Bank, Washington, DC.

Gorton, G., & Metrick, A. (2010). Regulating the shadow banking system. Brookings Paper on Economic Activity, 261–312

Huang, J. (2018). Banking and shadow banking. Journal of Economic Theory, 178, 124-152. https://doi.org/10.1016/j.jet.2018.09.003

Luck, S., & Schempp, P. (2014). Banks, Shadow Banking, and Fragility. Working Paper 1726. European Central Bank.

McCulley, P. (2007). Teton Reflections. PIMCO Global Central Bank Focus.

Mehrling, P., Pozsar, Z., Sweeney, J., & Neilson, D.H. (2013). Bagehot was a shadow banker: shadow banking, central banking, and the future of global finance. Available from SSRN, http://ssrn.com/abstract=2232016.

Moreira, A., & Savov, A. (2017). The macroeconomics of shadow banking. The Journal of Finance, 72(6), 2381–2431. https://doi.org/10.1111/jofi.12540

Ordonez, G. (2013). Sustainable Shadow Banking. Working Paper 19022. National Bureau of Economic Research.

Pellegrini, C.B., Meoli, M., & Urga, G. (2017). Money market funds, shadow banking and systemic risk in United Kingdom. Finance Research Letters, 21, 163-171. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.02.002

Plantin, G. (2015). Shadow Banking and Bank Capital Regulation. The Review of Financial Studies, 28(1), 146–175. https://doi.org/10.1093/rfs/hhu055

Pozsar, Z. (2008). The Rise and Fall of the Shadow Banking System. Moody’s Economy.com.

Pozsar, Z., Adrian, T., Ashcraft, A., & Boesky, H. (2012). Shadow Banking. Federal Reserve Bank of New York. Staff Report no. 458.

Singh, M., & Aitken, J. (2010). The (Sizable) Role of Rehypothecation in the Shadow Banking System. IMF Working Paper, No. 10/172 (July), Washington, DC.

Sunderam, A. (2015). Money creation and the shadow banking system. The Review of Financial Studies, 28 (4), 939–977. https://doi.org/10.1093/rfs/hhu083

Turner, A. (2012). Shadow Banking and Financial Instability: Lord Turner Speech to the CASS Business School. FSA/ PN/027/2012, March 14, http://www.fsa.gov.uk/library/communication/pr/2012/ 027.shtm

Valderrama, L. (2010). Countercyclical Regulation under Collateralized Lending. IMF Working Paper No. 10/220 (Washington: International Monetary Fund).

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, C. (2024). Klasik Bankacılığa Rakip Bir Sistem Olarak Gölge Bankacılık. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 424–430. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732706