Sosyal Öğrenme


Abstract views: 71 / PDF downloads: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775104

Anahtar Kelimeler:

Sosyal öğrenme, model alma, taklit

Özet

Bu çalışmanın hazırlanmasında bir nitel araştırma yöntemi olan, literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu sebeple konu ile ilgili çeşitli kitap ve dergilerden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın amacı; öğrenme kuramlarından biri olan sosyal öğrenme kuramı hakkında genel geçer bilgileri sunmaktır. Sosyal öğrenme kuramı birçok bilgi, davranış ve tutumun elde edilmesi adına önemli ilkeler barındıran bir öğrenme kuramıdır. Bu kuram ile ilgili bilgilerin bilinmesi, başka bir ifade ile bu kuram ile ilgili farkındalığın olması hem eğitimciler hem de diğer insanlar için büyük önem arz etmektedir. Bu kuramın en temel öğelerinden biri olan ‘model alma’, eğitimciler için öğrencileri, anne babalar için de çocukları için önemlidir. Çünkü eğitimcilere öğrencileri için, anne babalarda da çocukları için iyi bir rol model olacak insanları tanıtmaları ve bu rol modelleri gündemde tutulmaları bireylerin olumsuz kişiliklere sahip insanları değil de olumlu kişiliklere sahip insanları rol model alma ihtimali artacaktır. Ayrıca deneyimlemeden de bilgi ve davranış kazandırması açısından da önemli bir yere sahiptir. Örneğin kavga eden insanların kötü duruma düştüğünü gören bir insan kavga etme olasılığı da azalacaktır. Veya birine iyilik eden bir insan toplum tarafından takdir edildiğini gören bir kişi kendisinin de benzer bir şekilde davranma ihtimali artacaktır. Bununla beraber bazı olumsuz getirileri de olabilir. Öğreneğin asansörde kalan ve korkan birini gören kişi kendi yaşantısı olmadığı halde asansör ile ilgili korku oluşabilir.

Referanslar

Arı, R. (2008). Eğitim Psikolojisi. Nobel Yayın Dağıtım.

Bayrakçı, M. (2007). Sosyal öğrenme kuramı ve eğitimde uygulanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (14) , 198-210

Gültekin, M. (2019). Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. (Editör. Behçet Oral). Pegem Akademi.

Grusec, JE (1994). Sosyal öğrenme teorisi ve gelişim psikolojisi: Robert R. Sears ve Albert Bandura'nın mirasları. RD Parke, PAOrnstein, JJRieser ve C. Zahn-Waxler (Ed.), A Century of DevelopmentalPsychology (s. 473-497). Amerika Psikoloji Derneği.

Korkmaz, İ. (2006). Sosyal Öğrenme Kuramı. Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretim. (Ed. Binnur Yeşilyaprak). Pegem Akademi.

Malone, Y. (2002). Socialcognitivetheoryandchoicetheory: A Compatibility Analysis. International Journal of RealityTherapy. 22 (1), 10-13.

Seçer, Z. ve Sarı, H. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak analizi. Milli Eğitim Dergisi, 35(172), 126-142.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi

Solmuş, T. (2004). İş yaşamı, denetim odağı ve beş faktörlü kişilik modeli. Türk Psikoloji Bülteni, 10, 196-205.

Tatlıcıoğlu, S. S. (2021). Öğrenmeye sosyal- bilişsel bir bakış: Albert Bandura. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (1), 15-30.

Yıldız, Z. (2014). Sosyal bilişsel öğrenme kuramı ve din öğretimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 147-161

Wikipedia (t.y.). Albert Bansdura. https://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Karadaban, A., Acar, A., Işık, A., Gezer, M., Taşkıran, N. D., Toz, M. Z., Efe, B., & Yolcu, H. (2024). Sosyal Öğrenme. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 556–562. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775104