Klasik Dönem ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi


Abstract views: 223 / PDF downloads: 86

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10732673

Anahtar Kelimeler:

Fernando Sor, Dionisio Aguado, Scott Tennant, Hubert Kappel, Klasik Gitar, Hız, Metot

Özet

Bu çalışmada Romantik gitar için yazılmış ilk önemli metotlar ve günümüz Modern gitarı için yazılmış son metotlar gitarda hız sorununa yaklaşımları açısından incelenmiştir. 19. yüzyıldan günümüze altı telli gitar için yazılan metotların önemli bir kısmında hız konusu çeşitli açılardan incelenmiş ve çalışma yolları önerilmiştir. Bu metotlarda dönemsel özelliklerle beraber farklı eğitimsel ve stilistik yaklaşımlar sergilenmiştir. Klasik Dönem’in besteci-gitaristlerinden Fernando Sor’un yazdığı Méthode pour la Guitare ve Dionisio Aguado’nun Nuevo Método Para Guitarra başlıklı metotları, Modern dönemden ise Scott Tennant’ın Pumping Nylon: The Classical Guitarist’s Technique Handbook ve Hubert Kappel’ın The Bible of Classical Guitar Technique başlıklı metotları hız ile ilgili çeşitli açılardan karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Gitarda önemli bir sorun olan hız içeren tekniklere değişik dönemlerde yazılan metotlarda farklı yaklaşımlarda bulunulmuştur. Performans konusunda hız çok sayıda parametre ile beraber hemen her müzik enstrümanında zorlayıcı olabilmektedir. Ancak klasik gitarda piyano, keman gibi çalgılara kıyasla birçok öğrenci ve gitarist için daha fazla problemli bir durum söz konusudur. Karşılaştırmalar öncelikle hızlı gam, arpej ve akor geçişleri açısından yapılmıştır. Klasik Dönem’in besteci-gitarist geleneği Modern Dönem’de sadece virtüöz-gitariste dönüşmüştür. Çalışmada bu durumun hız konusunda yaklaşımları nasıl etkilediği göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca çalışmada incelenecek olan Sor ve Aguado metotlarıyla, Tennant ve Kappel’ın metotlarının kendi aralarındaki farklılıklar da araştırılmıştır. Gitaristler için önemli bir sorun olan hız konusunda gitar tarihinin farklı dönemlerinde yazılan metotların duruma yaklaşımının anlaşılması günümüz gitaristlerine yeni perspektifler kazandırabilir.

Referanslar

Aguado, D. (2004). Aguado New Guitar Method. Macaristan: Tecla Editions.

Ergüden, B. (2019). Klasik Gitarda Romantik ve Modern Teknik Metodların Bakış Açılarındaki Farklılıklar Yönünden Karşılaştırmalı Analizi. Asos Journal, (92), 145-164. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14965

Grunfeld, F. V. (1969). The Art And Times of the Guitar. MacMillan Company.

Jeffery, B. (2020). Fernando Sor Composer and Guitarist. Tecla Editions.

Jeffery, B. (2013). The Complete Studies, Lessons and Exercises for Guitar. Tecla Editions.

Jeffery, B. (2001). Sor [Sors], (Joseph) Fernando (Macari). Grove Music Online. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.26246

Käppel, H. (2016). The Bible of Classical Guitar Technique. Almanya: AMA Verlag.

Morris, S. (2005). A Study of The Solo Guitar Répertoire of The Early Nineteenth Century. Kaliforniya: Claremont Graduate University.

Ophee, M. (1982). “The History of Apoyando.” The Guitar Review, (51), 11.

Romero, P. (1982). Guitar Style and Technique. New York: Bradley Publications.

Scheit, K. (1967). Musik Für Gitarre: Fernando Sor; Intermediate Studies. Viyana: Universal Editions.

Sor, F. (2003). Method for the Spanish Guitar. Tecla Editions.

Sor, F. (yk. 1890). Leçons Progressives, Op.31. No.12. Berlin: Nicolaus Simrock.

Sor, F. (yk. 1890). Leçons Progressives, Op.29. No.2. Berlin: Nicolaus Simrock.

Tennant, S. (2013). Pumping Nylon. ABD: Alfred Music.

Tsai, I. H. (2018). A Comparative Analysis of Fundamental Guitar Techniques Including Those of The Nineteenth Century and The Present. Indiana: Ball State University.

Wade, G. (2001). A Concise History of the Classical Guitar. Mel Bay Publications.

Van der Walt, C. S. (1996). The Relevance of the Teaching Methods of Dionisio Aguado, Fernando Sor and Andrés Segovia for Guitar Technique in the Late 20th Century. University of South Africa.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Altınörs, K. (2024). Klasik Dönem ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 408–423. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732673