Yeşil Ufuklar: Avrupa Birliği’nin Çevre Politikalarının Eylemdeki Yansımaları


Abstract views: 35 / PDF downloads: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109297

Anahtar Kelimeler:

Avrupa Birliği çevre politikaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği, çevresel yönetişim, sürdürülebilir tarım

Özet

Bu makale, Avrupa Birliği’nin (AB) çevre politikasının tarihsel evrimini, mevcut durumunu ve gelişen dinamiklerini izleyerek AB'yi çevre yönetiminde küresel bir lider olarak konumlandırmaktadır. 1972'de, AB çapında bir çevre politikasının geliştirilmesinin başlatıldığı dönem olan Paris Zirvesi ile başlayarak, bu makale, ilk olarak AB'nin çevresel önceliklerini şekillendiren önemli anları ve politika değişikliklerini incelemektedir. İkinci olarak, AB içinde çevre politikasının kurumsallaşmasını ve çevre politikalarının uygulanmasını destekleyen çevre yönetişimi yapılarını vurgulayarak araştırmaktadır. Üçüncü olarak, AB'nin kanuni tedbirler, kurumsal çerçeveler ve uluslararası işbirliği aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurgulayarak, AB'nin çevre politikasının başarı hikayelerini, zorluklarını ve küresel yönlerini tartışmaktadır. Son olarak, AB'nin çevre politikası için önünde duran, iddialı çevresel hedeflerde uzlaşma sağlama, karmaşık politika yapım süreçleriyle başa çıkma ve değişen çevresel gerçeklere uyum sağlama gibi zorlukları ortaya koymaktadır. Bu makale, AB'nin, çevre hedeflerine sürekli bağlı kalma ve tüm paydaşlar arasında iş birliği yapma yoluyla ekonomik büyümeyi çevre korumasıyla dengelemesi gerektiğini ve ancak bu zorlu mücadelenin sonunda AB'nin çevre yönetiminde ve sürdürülebilirlikte küresel bir lider haline gelebileceğini savunmaktadır.

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, T. (2024). Yeşil Ufuklar: Avrupa Birliği’nin Çevre Politikalarının Eylemdeki Yansımaları. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 729–739. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109297