KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI


Abstract views: 136 / PDF downloads: 94

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1780

Anahtar Kelimeler:

Kitle Kültürü, Türk Tatlı Kültürü, Değişim, İnternet Medyası, Lokma Tatlısı

Özet

Bu çalışmada kitle kültürü etkisiyle değişen geleneksel Türk tatlı kültürünü internet medyasında yer alan lokma tatlısı örneğinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Geleneksel lokma tatlısını tanıtmak ve sosyal işlevini açıklamak da çalışmanın diğer amacını oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. İncelenecek dokümanları belirlemek için ‘Yeni nesil lokma tatlısı’’ veya ‘’lokma tatlısı’’ anahtar kelimeleri kullanılarak 01.12.2019- 31.12.2019 tarihlerinde internet üzerinden arama motorları vasıtasıyla tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda gündem ve kamuoyu oluşturabilen Milliyet, Habertürk, Gerçek Gündem, Oda TV, My Net, Pazarlamasyon, Marketing Türkiye siteleri ve bu sitelerde çalışmanın amacına uygun olarak çıkan yazılı ve görsel metinler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. İlaveten yeni nesil lokmacılar olarak kurulan şirketlerin web siteleri de çalışmaya bilgi katmak amacıyla incelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmış ve temalara ayrılarak açıklanmıştır. Çalışma sonucunda saray ve evlerde özel günlerde hayır için yapılan ve dağıtılan geleneksel lokma tatlısının endüstriyel ürün olarak bir metaya dönüştüğü ortaya koyulmuştur. Şekil ve tat değiştirerek modernize olan tatlının, eğlenceli ve hedonist yemek anlayışına dönüşerek batılı yemek tarzını yansıttığı böylece öncelikle gençleri daha sonra toplumu etkileyerek geleneksel tatlı kültüründe değişimi tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu dönüşümde kitle kültürünün önemli aracı olan internet medyasının konuyu sürekli gündemde tuttuğu ve kamuoyu oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışma kitle kültürünün ve medyanın geleneksel tatlı kültürüne etkisini ortaya koyması ve mutfak kültürü alan yazınına katkı sağlaması bakımından önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ALYAKUT, Ömür. (2020). KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 377–391. https://doi.org/10.26450/jshsr.1780