SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZORLANDIKLARI TARİH DERSLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMAYA DAYALI OLARAK ÖLÇEKLENMESİ


Abstract views: 29 / PDF downloads: 17

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1779

Anahtar Kelimeler:

Tarih, Ölçekleme, İkili Karşılaştırma Yöntemi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları

Özet

Tarih dersleri, alan dersleri içerisinde ortaokul sürecinden üniversite son sınıfa kadar öğretmen adaylarının öğrenmesi gereken derslerinin başında gelmektedir. Tarih dersleri kapsamlı ve sözel beceriye hitap ettiği için, birçok sosyal bilgiler öğretmen adayının güçlük yaşadığı derslerinden biridir. Bu araştırmada ikili karşılaştırma yöntemi kullanarak, 8 dönem boyunca alınması gereken tüm tarih derslerini almış öğretmen adaylarının en çok ve en az güçlük yaşadıkları tarih derslerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yargılarını V. Hal denklemiyle tarih derslerinde güçlük yaşama düzeylerini tespit etmek için ölçekleme çalışması yapılmıştır. Bu araştırma, örneklemden elde edilen bilgileri evrene genelleme amacı gütmemektedir. Bu nedenle, yapılan çalışmada temel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 60 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların geliştirdikleri ikili karşılaştırmayı içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır. Yapılan ikili karşılaştırma ile öğretmen adayları tarafından en fazla güçlük yaşanan ders Çağdaş Dünya Tarihi iken; en az güçlük yaşanan ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi olduğu sonucuna varılmıştır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

MUTLUER, C., & MEMİŞOĞLU, H. (2020). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZORLANDIKLARI TARİH DERSLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMAYA DAYALI OLARAK ÖLÇEKLENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 474–481. https://doi.org/10.26450/jshsr.1779