TİPOGRAFİDE GÜNCEL TASARIM SORUNLARI VE YARATICILIK


Abstract views: 61 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1785

Anahtar Kelimeler:

Tipografi, Grafik, Tasarım, Yaratıcılık, Yazı, İletişim

Özet

Yazı karakterlerinin tüm grafik tasarım çalışmalarında kullanım biçimini ifade eden tipografi, grafik tasarım tarihinde çeşitli yaklaşımlarla desteklenmiş olan bir kavramdır. Günümüz çağdaş tasarım ortamında da tipografi kavramı; tarihten aldığı bu misyonu daha çok geliştirerek sürdürmekten sorumludur.
Bu makalede, modern sanatın tarihi süreçte grafik tasarıma kazandırdığı ilkeler doğrultusunda, tipografinin güncel tasarım ortamında kullanılış biçimleri tüm yönleriyle incelenmeye çalışmış, bu bağlamda makalenin ele alınış amacından da anlaşılacağı gibi; günümüz tipografik tasarım anlayışları, yaratıcılık ilkeleri bakımından olumlu ve olumsuz örnekler üzerinde eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Grafik sanatında tarihi birikimin tasarım ilkelerini oluşturma yöntemleri temel referans olmak üzere, çağdaş tasarım ve yaratıcılık araştırmaları kapsamında, daha gelişmiş teorileri daha iyi tasarımlara çevirebilme yetisini geliştirmek, tipografi kavrayışına çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Grafik sanatlar açısından güncel tipografi uygulamalarının çağdaş tasarım ve yaratıcılığın temel ilkeleriyle buluşması, tasarlama yöntemlerinde yeni kavrayışların yeni tasarım ürünlerinin ortaya çıkmasına imkan sağlayacağı gibi, bu kavrayışların yeni teorilere dönüşmesine de imkan sağlayacaktır. Bu makalede ifade edilen bilgiler ve eleştirel unsurlar, tasarım kavramı açısından yaratıcılığın yetenek gerektiren yönleriyle “bilimsel” olarak ilişkilidir. Bu bağlamda güncel tipografik uygulamaların makalede öngörülen teorik ve pratik ilkeler doğrultusunda ele alınması, grafik tasarım çalışmalarının seviyesini belirgin bir biçimde yükseltecektir. Bu çerçevede tipografide güncel tasarım sorunları, temelde güncel yaratıcılık sorunlarıyla doğrudan ilişkilidir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDERİN, S. (2020). TİPOGRAFİDE GÜNCEL TASARIM SORUNLARI VE YARATICILIK. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 489–502. https://doi.org/10.26450/jshsr.1785