ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE REAKTİF PROAKTİF SALDIRGANLIK İLE BİLGİSAYAR OYUNLARI MOTİVASYONU İLİŞKİSİ


Abstract views: 50 / PDF downloads: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1786

Anahtar Kelimeler:

Saldırganlık, ergenlik, bilgisayar oyunları, motivasyon

Özet

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin reaktif proaktif saldırganlık ve bilgisayar oyunları motivasyonlarının ne düzeyde olduğu ve aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma ilişkisel tarama modeline göre planlanmıştır. Çalışma grubu evren içerisinden rastgele seçilmiştir. Tesadüfen seçilen örnekleme göre araştırmaya 160 ortaöğretim öğrencisi dâhil edilmiştir. Veri toplamak amacıyla Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği (RPSÖ) ve Bilgisayar Oyunları Motivasyonu Ölçeği (BOMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, pearson korelasyonu, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum, sayı ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Sonuçta, bilgisayar oyunları motivasyonu toplam puanı ile reaktif ve proaktif alt boyut puanları ve toplam puanı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Erkek ergenlerde ve anne-babası vefat eden ergenlerde saldırganlığın daha fazla olduğu belirlenmiştir. Erkek, anne-babası vefat eden ve üst düzeyde sosyoekonomik düzeye sahip ergenlerin bilgisayar oyunları motivasyonunun daha yüksek olduğu saptanmıştır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

EMRE, O., ARSLAN, Z., ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, A., & ÇOŞANAY, B. (2020). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE REAKTİF PROAKTİF SALDIRGANLIK İLE BİLGİSAYAR OYUNLARI MOTİVASYONU İLİŞKİSİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 533–541. https://doi.org/10.26450/jshsr.1786