ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE BAŞARI DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA


Abstract views: 18 / PDF downloads: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1728

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Öğrencileri, Başarı Düzeyi

Özet

Üniversiteler; öğrencilerini ilgili meslek dallarında bilgilendirmek ve bu dallarda uzmanlaşmasına yardımcı olmak için uğraşmaktadırlar. Bu bakımdan üniversitelerin öğrencilerini iyi tanıması ve onların eğitimden beklentilerini değerlendirebilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada ön lisans düzeyindeki öğrencilerin muhasebe dersine karşı tutumlarını ve bu tutumlarının başarı düzeyleri ile ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin muhasebe dersine karşı tutumları “lüzumsuz, lüzumlu, sıkıcı-anlamsız, yararlı ve zevkli-eğlenceli” olarak beş grupta toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin genel akademik not ortalamaları ve muhasebe dersi not aralıkları ile muhasebe dersine karşı tutum ve algıları arasında anlamlı farklıklar bulgulanmıştır. Genel akademik not ortalamaları ve muhasebe dersi not aralığı yüksek olan öğrencilerin muhasebe dersine karşı tutumları olumlu (lüzumlu-yararlı-zevkli) olmuştur

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

AY, M., ÇEVİK TEKİN, İlknur, & ÖZTEMİZ, D. (2020). ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARI VE BAŞARI DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 598–609. https://doi.org/10.26450/jshsr.1728