ADANA İLİNDE ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI


Abstract views: 55 / PDF downloads: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1810

Anahtar Kelimeler:

Adana, Zeytin, Zeytinyağı, Sofralık Zeytin, Pazarlama Organizasyonu, SWOT Analizi

Özet

Adana ilinde zeytin dikim alanlarının hızlı şekilde artması sonucu önemli üretim artışlarının olması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllardan itibaren meyve vermeyen ağaçalardan da verim alınmasıyla birlikte üretimin daha da artması beklenmektedir. Bu sebeple zeytin üretim ve pazarlama yapısının ortaya konularak gelecekte karşılaşabilecek aksaklıkların belirlenmesi ve çözüm önerisi sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada zeytincilik sektörü bir bütün halinde incelenmiş üretim ve pazarlama aşamalarındaki mevcut sorunları belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Araştırmanın ana materyalini, Adana ilinde zeytin, zeytinyağı ve sofralık zeytin üreticileri ve bu ürünlerin pazarlamasında faaliyet gösteren aracılarla yapılan anketler sonucunda elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, zeytin üretiminde ve pazarlama organizasyonunda etkinliği azaltıcı bazı aksaklıların olduğu belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda artması beklenen zeytin üretiminin pazarda etkin olarak değerlendirebilmesi için pazarlama organizasyonundaki aksaklıkların giderilmesi, üretim tekniğinin iyileştirilmesi, markalaşma çalışmalarına hız verilmesi ve pazarlama stratejileri oluşturulmalıdır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

TRENCİ, İsahak, & EMEKSİZ, Ö. F. (2020). ADANA İLİNDE ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 692–699. https://doi.org/10.26450/jshsr.1810