İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYONA ETKİLERİ


Abstract views: 26 / PDF downloads: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1812

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Öğrenme, İnovasyon

Özet

Bu çalışma, inovasyon ve örgütsel öğrenmenin arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla çalışmaların teorik kısımlarında öncelikle inovasyon ve örgütsel öğrenmenin kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerinde durularak sonrasındaysa değişkenlerin odağında yapılmış çeşitli araştırmalardaki bulgular aktarılmıştır.
Öğrenme; bilginin paylaşımını, bilginin kullanımını, bilgiyi edinmeyi ve yeni başarıları kapsamaktadır. Örgütsel öğrenme, işletmedeki üyeler tarafından sağlanan öğrenmenin öğrenilmesi biçiminde de tanımlanabilir. Örgütsel öğrenme hususunda liderler, işletmedeki üyelerin seçtiği, sahip olduğu ve geliştirdiği becerilerin artması için öğretmenler, liderler ve öğrenenler biçiminde bir ortam hazırlayabilir. Öğrenen işletme ve örgütsel öğrenmek farklı iki mefhum olmakla beraber örgütsel öğrenmeler, öğrenen işletmelerin sadece bir boyutu veya ögesi konumunda bulunmaktadır. Öğrenen işletmeler, örgütsel öğrenmenin geliştirilmesi konusunda yardımda bulunan işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Aydınlı, 2005: 82).
Öğrenme yeteneği yani alışkanlığı insanlara geçmişte yaşadıkları anılarını, geleceğe yönelik öngörülerini ve düşüncelerini anımsatmaktadır. İşletmelerin, bir varlık olduğu düşünüldüğünde öğrenme, bulunduğu çevrelere daha çok uyum sağlamaları için çaba harcayan işletmelerin, varlığını sürdürmesinin en açık şartını oluşturmaktadır. İşletmeler, belli bir hedefi gerçekleştirmek için toplanan şahıslardan oluşmaktadır. Çalışanların öğrenme kalitesi ve düzeyi, işletmenin başarı düzeyine de doğrudan etki etmektedir. İşletmedeki çalışanların öğrenme süreci, örgütsel öğrenmenin garantisinde bulunmamaktadır. Bireysel öğrenmeler gerçekleşmeden, örgütsel öğrenmenin meydana gelmesi mümkün değildir (Kerber ve Buono, 2005: 23).
Değerlendirmeler ışığında çalışmaların temel gayesi; inovasyon ile örgütsel öğrenmenin arasındaki ilişkileri irdeleyerek bu ilişkileri bir alan araştırmasıyla çözümlemektir. Çalışmalar; temel amaçlar çerçevesinde, çalışmaların kapsamında inovasyon kavramlar ile örgütsel öğrenmeyi ve bu kavramların arasındaki ilişkileri teorik doğrultuda açıklamaktadır. Ayrıca çalışmalarla örgütsel gelişim ve devamlılığı sağlamakta birinci dereceden sorumlu olan yöneticiye, bu konular üstünde doğrudan etkisi bulunan inovasyonun ve örgütsel öğrenmenin geliştirilmesi ve oluşturulması süreçlerinde bazı ipuçları sunmak da amaçlanmaktadır (Özdevecioğlu ve Biçkes, 2012: 36-37).

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜKKAPTAN, M. (2020). İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYONA ETKİLERİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 700–714. https://doi.org/10.26450/jshsr.1812