KENT MARKALAMA SÜRECİNDE YÖNETİMSEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)


Abstract views: 73 / PDF downloads: 34

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1801

Anahtar Kelimeler:

Kent Markalama, İletişim Stratejileri, İzmir, Yerel Yönetim, Marka Değeri

Özet

Kent markalama, bir kentin diğer kentler arasında belirgin görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma, kente yönelik olumlu izlenimleri yaratma ve olumlu imaj çizme çabasıdır. Kentin marka değer olmasında proaktif stratejiler içerisinde yer alan iletişim stratejilerine de önem vermek gerekmektedir. İletişim pratiklerinin kentin marka değer kazanmasında çift yönlü bir şekilde doğru zamanda, doğru yerde ve doğru hedef kitle seçimi ile sürece yön verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı marka kent olma yolunda önemli bir potansiyele sahip olan İzmir’in yönetimsel açıdan süreçte yeterlilik derecesinin saptanmasıdır. Bu doğrultuda önemli bir kültür ve turizm kentleri arasında yer alan İzmir’in yönetimsel süreçte hangi stratejik iletişim faaliyetlerini hangi düzeyde kullandıklarının tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda marka kent olma yolunda sosyo-kültürel çalışmaların iletişimsel boyutu, marka kent sürecini iletişim faaliyetleri ile etkinleştirme çabaları ve markalaşma sürecinde kimlik oluşturma çabalarının yeterlilik derecelerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda İzmir’in marka kent olma yolunda önemli adımlar kat ettiği, marka değerli bir kent olmada yerel yönetim ve diğer kamular arasında ortak bir koordinasyona dayalı iletişim ortamının etkin bir şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

GÖRGÜLÜ, Y. (2020). KENT MARKALAMA SÜRECİNDE YÖNETİMSEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 715–726. https://doi.org/10.26450/jshsr.1801