TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI ve YEREL YÖNETİMLER


Abstract views: 255 / PDF downloads: 82

Yazarlar

  • Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.17

Anahtar Kelimeler:

Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları, Merkezi İdare, Çevre Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma

Özet

Türkiye’de çevre sorunlarının çözülebilmesi ve daha yaşanabilir bir çevrenin meydana getirilmesinde merkezi idarenin yanı sıra yerel yönetimlerinde çok önemli sorumlulukları vardır. Gerçekten de mevzuata bakıldığında gerek 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmeliklerde ve gerekse 5363 ve 5216 sayılı kanunların ilgili maddelerinde özellikle belediyelere çevre sorunlarının çözümüne yönelik önemli yetki ve sorumlulukların yüklendiği görülmektedir. Yerel yönetimler, sorumluluk alanlarının toplumsal ve çevresel özellikleriyle uyumlu bir çevre politikası geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ancak diğer hizmet alanlarında olduğu gibi çevresel konularda da etkin olabilmeleri belediyelerin mali ve idari açıdan özerk olmalarına ve mevzuatın da merkezi idareden bağımsız politikalar geliştirmelerine uygun olmasına bağlıdır

İndir

Yayınlanmış

2016-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİOĞLU, H. (2016). TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI ve YEREL YÖNETİMLER. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 3(4), 47–56. https://doi.org/10.26450/jshsr.17