MUHASEBEDE İSLAM AHLÂKI


Abstract views: 24 / PDF downloads: 17

Yazarlar

  • Mahmut YARDIMCIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.20

Anahtar Kelimeler:

Ahlak, İslam Ahlakı, İslami Muhasebe

Özet

Ahlak kişilerin toplumda uymak zorunda olduğu felsefi, kültürel, dini değerler ve davranışlardır. İslam açısından ahlaka bakıldığında İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. Kur’an ve Sünnet aracılığıyla kişinin eylemlerinin ve davranışlarının kuralları ve hatta muhasebe sistemi belirlenmiştir.
Ticarette tarafların haklarının korunması, hileli finansal raporlama ve denetim hatalarından kaçınmak için muhasebe mesleğinde ahlaki eğitim gün geçtikçe önemini artırmaktadır. İslam’da muhasebenin gelişimi zekatla başlamıştır ve işletmeler İslam muhasebesine göre vergi matrahları üzerinden zekat hesaplamaktadırlar. İslami ahlakta muhasebeye bakıldığında ayet-i kerimeler aracılığıyla ticari faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu çalışmada İslam ahlakı ve muhasebe üzerine etkisi açıklanacaktır

İndir

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YARDIMCIOĞLU, M. (2016). MUHASEBEDE İSLAM AHLÂKI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 3(5), 85–91. https://doi.org/10.26450/jshsr.20

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri