İCARE (FİNANSAL KİRALAMA) İŞLEMLERİNİN İSLAMİ MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ


Abstract views: 283 / PDF downloads: 70

Yazarlar

  • Mahmut YARDIMCIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşleme Bölümü, Kahramanmaraş/Turkey

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.31

Anahtar Kelimeler:

Finansal Kiralama, İslami Muhasebe

Özet

İcare işlemi temelde, kiralama süresinin bitiminde mülkiyetin kiralayana devredildiği bir sözleşme olarak açıklamak mümkündür. Bu yöntemde kaynak aktaran kuruluş müşterisinin istediği özelliklerdeki malı satın alarak ve üzerine belirli bir kar payı ekleyerek malı müşteriye kiralamaktadır.Kira süresince mülkiyet kaynak sağlayan kuruluşta kalmaktadır.İcare sözleşmesinde kiranın bedeli ve süresi önceden taraflarca açıkça belirlenir. Bu yöntemde finansal kiralama sürecinde kaynak aktaran kuruluşa önceden belirlenmiş sabit bir tutarda getiri söz konusudur.
Bu çalışmada,öncelikle klasik anlamda bilinen finansal kiralamanın işleyişi ve türleri hakkında genel bilgiler verilecek olup, muhasebeleştirme süreci incelenecektir.Daha sonra İslami muhasebe kuralları çerçevesinde İcare (finansal kiralama) işlemlerinin muhasebeleştirilme süreçleri, finansal kiralamaya kaynak sağlayan İslami banka açısından örnek uygulamalar üzerinden açıklanacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

YARDIMCIOĞLU, M. (2016). İCARE (FİNANSAL KİRALAMA) İŞLEMLERİNİN İSLAMİ MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 3(7), 224–233. https://doi.org/10.26450/jshsr.31

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri