YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE BRICS, MIST, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Abstract views: 105 / PDF downloads: 52

Yazarlar

  • Ahmet ŞERBETÇİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş/Türkiye
  • Mahmut YARDIMCIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.48

Anahtar Kelimeler:

Yükselen Piyasa Ekonomileri, BRICS, MIST, Kırılgan Beşli

Özet

Ülkelerin ekonomik durumları ve seyirlerinde, kendi içsel faktörlerinin önemli olduğu kadar, uluslararası faktörlerin ve etkileşiminde yüksek derecede belirleyici nitelikte olduğu bilinmektedir. Dünyanın maruz kaldığı yüksek hızdaki küreselleşme, ülkelerin ekonomik durum ve seyirlerindeki uluslararası belirleyicilik faktörünü hayati bir seviyeye çıkarmıştır. Mevcut küresel yapı, tüm bünyenin etkilendiği ekonomik bir sirayetle birlikte etkinin her biri arasında farklı hassaslıkta yaşandığı çeşitli katmanlar ve alt gruplar sistemini doğurmuştur. Bu katmanlar ve alt gruplar sistemi, gelişmekte olan ve gelecekte gelişmiş ülkelerin önüne geçebilecek gruplar olarak Yükselen Piyasa Ekonomileri içersinden BRICS ve MIST ülke ligleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca BRICS ve MIST grubuna dahil olmasıyla birlikte yüksek enflasyon, zayıflayan büyüme oranları, dış ticaret açıkları, dolaylı yatırımlara olan yüksek bağımlılıkları ve 2013 yılında para birimlerinin ABD Doları karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri Kırılgan Beşli adıyla bu grubun içinde ortaya çıkan başka bir ülke grubudur. Söz konusu bu gruplara dahil olan ülkelerin uluslararası ekonomik etkileri nasıl karşıladıkları ve bu etkilerin mali yapılarına olan sirayeti kendi ekonomik durum ve seyirleri açısından hayati bir önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ŞERBETÇİ, A., & YARDIMCIOĞLU, M. (2017). YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE BRICS, MIST, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(9), 105–122. https://doi.org/10.26450/jshsr.48

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri