MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI


Abstract views: 53 / PDF downloads: 24

Yazarlar

  • Orhan ELMACI Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kütahya/Türkiye
  • Kadir TUTKAVUL Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kütahya/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.43

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Eğitiminde Akreditasyon, Eğitimde Temel Yetenek, Eğitimde Stratejik Değer, Muhasebe Eğitiminde Kaynak Tabanlı Model

Özet

Muhasebe ve muhasebe eğitimi ülkelerin vizyonlarını belirlemede stratejik bir yere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkelerin hem yerel hem de küresel bazda geleceklerinin inşasında hem toplumsal hem de ekonomik olarak çok önemli bir işleve sahip olan muhasebe, ülkelerin ekonomik değerlerin dolayısıyla kurumsallığın genetik kodları (şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk) kodlarının etkinliğini gerçekleştirmenin yanı sıra, bu kodların üretimini sağlayan temel dinamiktir. Muhasebe asimetrik düzlemde bu değerlerin üretimi yerine, etiksel yozlaşma nedeniyle, toplumsal aydınlatma işlevini yeterince yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu araştırma, Türkiye’deki muhasebe eğitiminin yerelden küresele evrilme için muhasebe eğitimini veren tüm eğitim kurumlarının mesleki etik çerçevesinde temel yeteneklerinin farklılıklarını oluşturabilecekleri, küresel finansal raporlama kültürünün geliştirilmesine yönelik kaynak tabanlı bir model ile ulusal stratejik değerler tasarımına dair bir rehber oluşturmayı amaçlamaktadır. Kaynak tabanlı bu modelleme, mesleki etik çerçevesinde küresel finansal raporlama kültürünün geliştirilmesinin oluşturulmasında kavramsal-kuramsal temelde zenginleştirilmiş ve gerçeğe gitme noktasında diyalektik bir hamleyi ve bağlı değerlendirme argümanlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ELMACI, O., & TUTKAVUL, K. (2017). MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 132–151. https://doi.org/10.26450/jshsr.43